Aukon 2024 Oplægsholdere

 

Bo Hejlskov Elvén

 

 

Luke Beardon – Autism and Anxiety – why are autistic folk anxious and what can be done about it?

Luke will discuss his perspective on autistic anxiety and why there is such a high level of anxiety within the autistic population. He suggests that despite the fact that so many autistic people are significantly anxious, being autistic should not equate to being in an anxious state – therefore something else needs to be addressed in order to reduce anxiety. He will identify some of the environmental components within society that can add to autistic anxiety along with some suggestions as to what can be done to alleviate anxiety states.

 

Dorthe Hölck – Ung med autisme og uddannelse

Mit fokus er målrettet mod det at blive inkluderet på uddannelsesstederne. Jeg vil dele ud af den erfaring jeg har dannet sammen med unge med autisme, i forbindelse med uddannelsesstart eller det at være på en uddannelse.

Sammen med unge med autisme, har jeg sat fokus på følgende:

– Uddannelsesvalg – hvad skal du være opmærksom på?
– Uddannelseskontekst – hvad matcher den unges behov?
– Selvforståelse, hvad kan autismen betyde for dig under en uddannelse?
– Fokus på støttemuligheder – de formelle og uformelle
– Hvordan kan du blive din egen studiecoach?

Jeg vil udarbejde en tjekliste, som du kan tage med fra mit oplæg og bruge hvis du vil i gang, eller er i gang med uddannelse.

Ole Anders Rauff – Autisme og sanseforstyrrelser

I dette oplæg vil jeg komme ind på alle de 5 ydre og 3 indre sanser. Oplægget vil være en blanding af teori og personlige beretninger fra mit liv, hvor sanseforstyrrelser har fyldt rigtig meget. Til sidst vil der være lidt tid til spørgsmål. Oplæggets målgruppe er både pårørende, fagfolk og autister

 

 

Louise Egelund Jensen & Pia Lindberg Fenger

 

Lene Metner – Mennesker gør altid det bedste de kan – med KRAP udnyttes potentialet

Det giver resultater at tage udgangspunkt i dét, der virker. Denne erkendelse, er udgangspunktet for KRAP.

KRAP er et velafprøvet koncept, som udspringer af mange års praksiserfaring. Hensigten med KRAP er at få indsigter, metoder og redskaber, der sikrer, at vi i praksis kan arbejde anerkendende og ressource-fokuseret, så det bliver muligt at anvende egne ressourcer og skabe livskvalitet.

Alle mennesker har forskellige grundvilkår og det er vigtigt for alle at have indflydelse og opleve styring i eget liv, omkring praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen. Med KRAP vil vi gerne bidrage til positiv udvikling, ved at fjerne fokus fra ”dét, der er galt” og i stedet sætte fokus på det, som igangsætter eller befordrer udvikling.

KRAP er – sagt på en anden måde – et kludetæppe bestående af forskellige elementer. De vigtigste elementer er det kognitive, det ressourcefokuserede, og det anerkendende, som kommer i spil via en masse konkrete arbejdsredskaber og metoder, som udøves med dyb respekt for det enkelte menneske.

 

Catrine Madsin – Autisme og ADHD: Strategier til hverdagen og hvorfor man ”tager en tur i karussellen” igen og igen

Når ADHD er i spil sammen med autismen, er der ofte større udsving i både humør, følelser, impulser og interesser, og strategier virker ofte kun i kortere tid, inden man stopper med at bruge dem, eller de bliver for kedelige og energikrævende at fastholde. For hvordan laver man fx struktur og rutine til autismen, når ADHD’en har mest lyst til nyt og impulsivitet? Det kan føles lidt som at køre en tur i en karrusel, hvor turene er korte og der er behov for at køre rundt mange gange for at finde gode strategier, man kan veksle mellem. Vi kigger i dette oplæg ind i konkrete forklaringer og forslag til, hvordan man kan indstille sig på, at karrusel-turene for mange med autisme og ADHD er et vilkår i livet, og hvordan man skabe en god karruseltur og finde gode strategier til at skabe en god hverdag med trivsel.   

Aase Holmgaard & Nina Berg Gøttsche – Kommunikation på to kanaler – samtaler mellem mennesker uden og med autisme

Kommunikationen kan være frustrerende, hvis man ikke føler sig hørt og forstået. Det sker ofte for mennesker med og uden autisme, som taler på hver sin kanal. De forskellige måder vi kommunikerer på, kan føre til misforståelser, konflikter og en følelse af ensomhed. Med afsæt i vores bog Autisme og kommunikation – samtaler mellem mennesker vil vi gerne give nye samtalemuligheder både til mennesker med og uden autisme.  

Oplægget vil indeholde mange relaterbare samtaleeksempler fra hverdagen, og deltagerne vil blive præsenteret for en ny metode til at analysere og anerkende de to kanalers forskellige sprogbrug, så alle er lige i den fælles kommunikation. Oplægget henvender sig derfor både til fagfolk og mennesker med autisme.