Aukon 2024 Oplægsholdere
Background Image

Bo Hejlskov Elvén -Værktøjskassen

På autismefeltet har vi en tendens til at blande pædagogiske metoder, behandlingsmetoder og træningsmetoder sammen. Det betyder desværre at det kan være svært at vide hvad den støtte man som autist kan få indebærer. Desværre lægger samfundet også pres på autister at udvikles væk fra autismen, til tider på bekostning af livskvaliteten. Oplægget skiller tingene ad så man ved hvad man siger ja til.

Background Image

Luke Beardon – Autism and Anxiety – why are autistic folk anxious and what can be done about it?

Luke will discuss his perspective on autistic anxiety and why there is such a high level of anxiety within the autistic population. He suggests that despite the fact that so many autistic people are significantly anxious, being autistic should not equate to being in an anxious state – therefore something else needs to be addressed in order to reduce anxiety. He will identify some of the environmental components within society that can add to autistic anxiety along with some suggestions as to what can be done to alleviate anxiety states.

Background Image

Dorthe Hölck – Ung med autisme og uddannelse

Mit fokus er målrettet mod det at blive inkluderet på uddannelsesstederne. Jeg vil dele ud af den erfaring jeg har dannet sammen med unge med autisme, i forbindelse med uddannelsesstart eller det at være på en uddannelse.

Sammen med unge med autisme, har jeg sat fokus på følgende:

– Uddannelsesvalg – hvad skal du være opmærksom på?
– Uddannelseskontekst – hvad matcher den unges behov?
– Selvforståelse, hvad kan autismen betyde for dig under en uddannelse?
– Fokus på støttemuligheder – de formelle og uformelle
– Hvordan kan du blive din egen studiecoach?

Jeg vil udarbejde en tjekliste, som du kan tage med fra mit oplæg og bruge hvis du vil i gang, eller er i gang med uddannelse.

Background Image

Gareth D Morewood – Using The Saturation Model As A Tool For School Improvement

The Saturation Model and the Low Arousal Approach for Inclusion in Schools
The Saturation Model was originally developed as a tool for supporting autistic learners excluded from or not attending schools in the UK (Morewood, Humphrey & Symes, 2011). It has now developed into a school improvement and development tool which is implemented internationally as part of the Studio 3 Low Arousal Supports Educational Resilience (LASER) Approach. In this article, we will explain what the Saturation Model is, and how it operates in conjunction with the Low Arousal Approach to create inclusive cultures in mainstream and specialist schools.

The Saturation Model and the Low Arousal Approach for Inclusion in Schools (studio3.org)

Background Image

Ole Anders Rauff – Autisme og sanseforstyrrelser

I dette oplæg vil jeg komme ind på alle de 5 ydre og 3 indre sanser. Oplægget vil være en blanding af teori og personlige beretninger fra mit liv, hvor sanseforstyrrelser har fyldt rigtig meget. Til sidst vil der være lidt tid til spørgsmål. Oplæggets målgruppe er både pårørende, fagfolk og autister

Background Image

Louise Egelund Jensen & Pia Lindberg Fenger – H.A.P.P.Y. plan med fokus på indefra perspektivet.

Peter Vermeulen har udviklet HAPPY-plan til at skabe mere fokus på, hvad der giver livskvalitet og glæde i borgerens liv og hvordan man i samarbejde kommunikere omkring dette via Happy-plan. Her er fokus ikke på alt det man ikke kan, når man er et menneske med autisme/er autist men på alt det man kan.
Fokus i HAPPY-plan er, hvad gør dig glad, hvad er du god til og hvad giver dig livskvalitet og hvordan skaber vi mere at det.
Oplægget vil være en gennemgang af hvordan planen bruges i hverdagen, og hvordan planen bruges af fagprofessionelle og autister i samarbejde om at skabe en Happy-plan borgeren selv kan bruge i hverdagen.
Oplægget vil være et samarbejde mellem Louise Egelund Jensen og Pia Lindberg Fenger, hvor Pia tager den fagprofessionelle vinkel og Louise tager autistens perspektiv, i udarbejdelsen og brugen af HAPPY-plan i hverdagen.

Background Image

Lene Metner – Mennesker gør altid det bedste de kan – med KRAP udnyttes potentialet

Det giver resultater at tage udgangspunkt i dét, der virker. Denne erkendelse, er udgangspunktet for KRAP.

KRAP er et velafprøvet koncept, som udspringer af mange års praksiserfaring. Hensigten med KRAP er at få indsigter, metoder og redskaber, der sikrer, at vi i praksis kan arbejde anerkendende og ressource-fokuseret, så det bliver muligt at anvende egne ressourcer og skabe livskvalitet.

Alle mennesker har forskellige grundvilkår og det er vigtigt for alle at have indflydelse og opleve styring i eget liv, omkring praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen. Med KRAP vil vi gerne bidrage til positiv udvikling, ved at fjerne fokus fra ”dét, der er galt” og i stedet sætte fokus på det, som igangsætter eller befordrer udvikling.

KRAP er – sagt på en anden måde – et kludetæppe bestående af forskellige elementer. De vigtigste elementer er det kognitive, det ressourcefokuserede, og det anerkendende, som kommer i spil via en masse konkrete arbejdsredskaber og metoder, som udøves med dyb respekt for det enkelte menneske.

Background Image

Catrine Madsin – Autisme og ADHD: Strategier til hverdagen og hvorfor man ”tager en tur i karussellen” igen og igen

Når ADHD er i spil sammen med autismen, er der ofte større udsving i både humør, følelser, impulser og interesser, og strategier virker ofte kun i kortere tid, inden man stopper med at bruge dem, eller de bliver for kedelige og energikrævende at fastholde. For hvordan laver man fx struktur og rutine til autismen, når ADHD’en har mest lyst til nyt og impulsivitet? Det kan føles lidt som at køre en tur i en karrusel, hvor turene er korte og der er behov for at køre rundt mange gange for at finde gode strategier, man kan veksle mellem. Vi kigger i dette oplæg ind i konkrete forklaringer og forslag til, hvordan man kan indstille sig på, at karrusel-turene for mange med autisme og ADHD er et vilkår i livet, og hvordan man skabe en god karruseltur og finde gode strategier til at skabe en god hverdag med trivsel.

Background Image

Aase Holmgaard & Nina Berg Gøttsche – Kommunikation på to kanaler – samtaler mellem mennesker uden og med autisme

Kommunikationen kan være frustrerende, hvis man ikke føler sig hørt og forstået. Det sker ofte for mennesker med og uden autisme, som taler på hver sin kanal. De forskellige måder vi kommunikerer på, kan føre til misforståelser, konflikter og en følelse af ensomhed. Med afsæt i vores bog Autisme og kommunikation – samtaler mellem mennesker vil vi gerne give nye samtalemuligheder både til mennesker med og uden autisme.

Oplægget vil indeholde mange relaterbare samtaleeksempler fra hverdagen, og deltagerne vil blive præsenteret for en ny metode til at analysere og anerkende de to kanalers forskellige sprogbrug, så alle er lige i den fælles kommunikation. Oplægget henvender sig derfor både til fagfolk og mennesker med autisme.

Background Image

Simon Felskov – Når ord ikke rækker – Foredrag om autisme uden sprog.

Mennesker med autisme uden eller med minimalt sprog har en række unikke udfordringer. De har støttebehov, som er kvalitativt forskellige fra andre dele af autismespektret. Hvordan adresserer vi bedst disse behov?
Med udgangspunkt i erfaringer fra pårørende og den nyeste forskning bliver du klogere på udfordringerne og løsninger. Hør om typiske blinde vinkler og lær om livskvalitet, sprog og kommunikation for en gruppe, som pga. deres manglende sprog let bliver overhørt.
Mange i målgruppen mødes med indsatser, som er udviklet til mennesker, der har sprog. Bliv klog på hvorfor denne tilgang kan ramme skævt, og om hvad vi kan sætte i stedet.
Uanset om du er erfaren fagprofessionel eller om du ”blot” er nysgerrig på en gruppe mennesker, du ikke kender så meget til, så er du garanteret aha-oplevelser og brugbar ny viden, som kan omsættes til praksis.
Simon Felskov er formand for Foreningen Svær Autisme – en forening for pårørende til mennesker med autisme og svær påvirkning af sprog og/eller intelligens.