Pressemeddelelse fra Autisme- og Aspergerforeningen

Lørdag d. 18/9 afholdte Autisme- og Aspergerforeningen generalforsamling.
I år, var der formandsvalg og 2 bestyrelsesposter på valg.

Autisme- og Aspergerforeningen har fået ny Bestyrelse og ny Formand.

Formandsposten gik til Nina Catalina Michaelsen og de to bestyrelsesposter gik til hhv. Tina Studsgård Hansen og Silke Rudolph.

Til suppleant pladserne blev Peter Rasmussen, Birgit Ravn og Heidi Toft Enderslev valgt.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Xenia Ørum -Næstformand
Silke Rudolph – Kasserer
Tina Studsgård Hansen – sekretær
Jimmy Whitfield – bestyrelsesmedlem
Sofie Wedø – bestyrelsesmedlem

Udtalelse fra den nyvalgte landsformand i Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne:

Jeg vil gerne takke for det store antal medlemmer som mødte op på vores generalforsamling i år – til trods for at lokationen har været mindre tilgængelig for de, der kom fra Sjælland.
Tak til Kathe B. Johansen for at føre os godt i gennem generalforsamlingens mange punkter og ændringsforslag, i god ro og orden.

En stor tak til den afgående landsformand David Facius for hans virke i flere år i foreningen- senest som formand siden 2017. David har tilbudt at stille sig til rådighed for, at formandsskabet bliver overdraget med mest mulig hjælp og erfaring.

Jeg bakker fuldt ud op om, at David skal fortsætte sit arbejde i hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme, samt at David bliver genvalgt til hovedbestyrelsen ved repræsentantskabsmødet i Landsforeningen Autisme d.30-31 oktober 2021

Jeg er taknemmelig for den store interesse for opstillinger til både bestyrelsen og suppleant pladserne.

Til bestyrelsen opstillede 6 personer og til suppleantpladserne opstillede 9.

Jeg oplever dette, som dels en tilkendegivelse og støtte til mig, samt et øget ønske om at gøre en forskel for voksne autister.
Jeg kan fornemme en god energi i den nye bestyrelse og det bliver vigtigt, da vi nu knapt har et halvt år til næste generalforsamling og en masse spændene opgaver foran os.