Billede af mennesker til møde

Foreningen skal ifølge vedtægterne have afholdt årets generalforsamling inden den 15. marts. Det bliver ikke sådan i år.

I første omgang var der blevet sat en dato, der lå indenfor vedtægternes bestemmelser, men da den nye corona variant, Omikron, ramte os, og vi i løbet af december og op til nytår kunne se, hvor smitsom den var, var vi nødsaget til at tage en beslutning, bygget på den viden og information, man havde på daværende tidspunkt.

Den ordinære generalforsamling bliver aflyst og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i løbet af foråret.

Der var flere årsager til, at vi så os nødsaget til at træffe den beslutning omkring nytår.
Den mest tungtvejende var, at vi ikke kunne vide, hvilken konsekvens Omikron ville have for muligheden for afholdelse, og om landet ville lukke ned igen.
Ingen kunne have forudset, at vi nu, i dag, står overfor et samfund med nærmest ingen restriktioner mere.

Vi havde også medlemmernes tryghed ift. Omikron i tankerne og det havde selvfølgelig også en betydning for den beslutning.

Noget andet, der også vejede tungt var, at vi har bestemt at en online deltagelse til årets generalforsamling skal være en mulighed. Derfor var det uhørt vigtigt at få ombooket vores bestilling tids nok til, at vi ikke skulle betale to gange, da det naturligvis er en større udgift for foreningen.

Mulighed for online deltagelse med afstemning for foreningens medlemmer

I år kan vi godt løfte sløret for, at det bliver muligt for vores medlemmer at kunne deltage på generalforsamlingen online med mulighed for at afgive sin stemme.

Det er dog vigtig at tydeliggøre, at der er visse forbehold, når vi tilbyder dette. Der kan være tekniske udfordringer og/eller sygdom, der kan have betydning for online muligheden.

Alt omkring denne mulighed vil der blive informeret meget mere om senere hen, samt dato og indkaldelse for den ekstraordinære generalforsamling.

 

De bedste hilsner

Nina Catalina Michaelsen

Landsformand for
Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne