AAF Opslagstavle Facebook
Der har længe været tvivl om, hvilke opslag om aktiviteter og tilbud, i vores facebookgruppe,  der tilhører Autisme- og Aspergerforeningen og hvad der ikke gør.
Det giver bestyrelsen ekstra arbejde, men vi ønsker ikke at begrænse muligheden for at blive informeret om alt der kan være til gavn for vores medlemmer.
Derfor har vi lavet denne mulighed, en facebook-side,  hvor man kan tilvælge at blive oplyst om andet end, hvad der er foreningens anliggender.
Opslagstavlen skal bruges til alle de gode og relevante tilbud, kommunale samt andre, som er til gavn for alle autistiske mennesker.
Alle kan slå indhold op på opslagstavlen og alle kan, hvis de ønsker at følge siden, blive opdateret eller inspireret af andres tilbud.
Vores almindelige facebookgruppe er en gruppe , hvor medlemmer kan erfaringsudveksle med hinanden. Det skal vi værne om. Det gøres bedst ved at adskille foreningens tilbud, med andre gode og relevante tilbud.
Det gode ved en FAcebookside til deling af tilbud, side er at man kan dele videre fra den, hvorimod at opslag i en gruppe bliver meget begrænset. Det er ærgerligt. Så på denne måde kan man nå mange flere autister og det er positivt.
Vi håber I alle vil tage godt imod denne ændring.
Bestyrelsen vil løbende reklamere for ‘Opslagstavlen’ og minde gruppens medlemmer om at følge den