Vi er nu blevet opmærksomme på, at Landsforeningen Autisme den 7. februar har ansøgt om varemærkeregistrering af deres logo med navnet “Autisme foreningen”. Dette er, sammenholdt med indkaldelsen til ekstraordinær repræsentantskabsmødeindkaldelsen til ekstraordinær repræsentantskabsmøde med ændring af foreningsnavn, juridiske skridt for at kunne sikre deres domæne.

Vi har ønsket dialog for at sikre, at samarbejdet jf. Samarbejdsaftalen-med-LA. ikke lider overlast trods denne juridiske kamp.

Vi har fået indsigt i den indsigelse Landsforeningen Autismes advokat har indgivet til Patent –  og Varemærkestyrelsen, som begrundelse for at hindre vores ansøgning om varemærkebeskyttelse.

Vi er så kede af, at man i Landsforeningen Autisme har prioriteret at bruge så mange penge til advokater, frem for at gå i dialog med Autisme- og Aspergerforeningen, inden de tog juridiske skridt.

Vi appellerer endnu engang til Landsforeningen Autisme om at offentliggøre den indsigelse de har indsendt i vores varemærkeregistreringssag, da vi ikke offentliggøre den.

Denne appel er for at sikre, at alle repræsentanter kan stemme på oplyst grundlag.

 

Med ønsket om en mere ligeværdig dialog og transparens  

Bestyrelsen for Autisme- og Aspergerforeningen

Download PDF

Se Landsforeningen Autismes ansøgning