ANTV interview med Landsforman Nina Catalina Michaelsen

Vores landsformand, Nina Catalina F. Michaelsen, er blevet interview af ANTV og formåede på en halv time at berøre mange relevante emner, der i blandt:  

Det at være udredt sent i livet, at være autistisk forælder til et autistisk barn, konsekvenserne af maskering, det dobbelte empatiproblem, konsekvenserne af inklusionen og den lange vej til udredning, misforstået hensyntagen, udfordringer på arbejdsmarkedet, jobcentrene, autistisk kommunikation, energiforvaltning, uskrevne regler, sanseforstyrrelser og styrken ved at have et fællesskab med andre autister.  

Nina Catalina F. Michaelsen blev spurgt om, hvordan vores forening kan repræsentere alle, når nu autismespektret rummer så store forskelle, hvortil hun svarede:  

“Vi forsøger, så vidt muligt, at repræsentere alle. Der hvor man kan sige, at Autisme og Aspergerforeningen har mangler, er i forhold til mange af dem, der ikke har et sprog. Der har jeg personligt ikke nok viden og derfor forsøger jeg, så vidt muligt, at tale med de pårørende og høre, hvad man kan gøre og hvordan kan jeg hjælpe til der, da jeg vil også gerne repræsentere den del (red.: af spektret) . “ 

Nina udtrykte stor bekymring for fremtiden, da de yngre generationer af autister, er så stressbelastede, at de vil få svært ved at bære Autisme- og Aspergerforeningen videre i fremtiden. Når man taler inklusion, skal det være reel inklusion, hvor man føler sig som en del af fællesskabet og kan spejle sig i dem, man er sammen med. Det er ikke sådan det fungerer i dag, hvilket ødelægger alt for mange autister. Det er derfor, at det er så vigtigt, at Autisme- og Aspergerforeningen kæmper for at være en stemme ind i, hvordan forholdene er nu og hvad de bør være i fremtiden, både for børn, unge og voksne autister. 

I kan se interviewer her: