Vi har i Autisme- og Aspergerforeningen, fra Patent- og Varemærkestyrelsen, en frist på 2 måneder til at udtale os om påstanden om ond tro, fremsendt af Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme.

Bestyrelsen har valgt at anmode om fristforlængelse, grundet stress og belastningsreaktioner. En stor del af perioden for indsendelsen af vores bemærkninger har været omfattet af sommerferien, hvilket har belastet bestyrelsen, da mange af os har børn og har svært ved den væsentlig ændrede dagligdagsstruktur ferier medfører.

Vi er bekendt med, at Autismeforeningen har eftersendt en skrivelse, hvori de erkender, at den bærende del i argumentationen er fejlbehæftet grundet ”uopmærksomhed”.

Den fejlbehæftede del af dokumentation er baggrunden for Autismeforeningens anklager om, at Autisme- og Aspergerforeningen skulle have handlet i ond tro, da vi ansøgte om figurmærkebeskyttelse af vores nye logo. Dette figurmærke indeholder den del af foreningens navn, der er foreneligt med det nye diagnosesystem (ICD-11). Foreningens navneproces blev påbegyndt 2014, hvor Aspergerforeningen skiftede navn til Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne.

Bestyrelsen er fortsat forpligtiget til at beskytte foreningen og dens vedtægter og er derfor glade for, at Autismeforeningen erkender, at deres bærende argumentation er fejlbehæftet. Dette tolker vi som en udstrakt hånd og et ønske om samarbejde med Autisme- og Aspergerforeningen.