📣KALDER ALLE AUTISTER/PERSONER MED AUTISME
Besvar vores undersøgelse af autisters livsvilkår 2023 og hjælp os med at indsamle data, som vi kan bruge i vores handicappolitiske arbejde for autismesagen 📊

https://da.surveymonkey.com/r/WZ83Z5X