Vores Landsformand, Nina Catalina Michaelsen, må endnu en gang sidde i venteposition og vente på, at Autismeforeningens ledelse beslutter, hvorvidt hun skal ekskluderes fra Autismeforeningen. Bestyrelsen har valgt at passe på både vores landsformand og vores forening ved at indhente juridisk bistand, da disse udokumenterede og, efter vores mening usande, påstande kan skade Autisme- og Aspergerforeningen.

Hovedbestyrelsen blev, dagen inden mødet den 27. oktober 2023, bedt om at fremsende dokumentation for deres påstande. Ligeså blev hovedbestyrelsen oplyst om følgende foreningsretlige praksis:

 

En eksklusion skal ligeledes være saglig, rimeligt begrundet og proportional. Heri ligger selvsagt også, at der skal være klar dokumentation til støtte for de anklager, som en eksklusion er begrundet i”.

 

Vores landsformand, Nina Catalina Michaelsen, blev med ca. et døgns varsel, bedt om at møde fysisk op foran hovedbestyrelsen, der på daværende tidspunkt var bestående af 11 personer. Hun var her inviteret til at fremføre sit perspektiv på de 14 udokumenterede påstande. Dette var der afsat 15 minutter til. Mange gange forud for dette møde bad vores landsformand, Nina Catalina Michaelsen, om dokumentation for deres påstande, men dette blev ikke imødekommet.

Hovedbestyrelsen gennemførte deres møde den 27. oktober 2023, hvor beslutningen vedrørende eksklusion, blev udskudt til den 6. november 2023, hvor vores landsformand, Nina Catalina Michaelsen, blev bedt om at deltage i et online møde med den nyligt valgte hovedbestyrelse. Også her, udbad vores formand sig dokumentation for hovedbestyrelsens påstande, da disse må menes at være en del af en grundlæggende retssikkerhedsmæssig proces forud for et så alvorligt anliggende, som en eksklusion fra en forening må anses for at være. Særligt når den er bygget på udokumenterede påstande, der kan være til skade for både personen, der er under anklage og for Autisme- og Aspergerforeningen.

Forud for mødet den 6. november 2023, blev der fremsendt et brev til formanden for Autismeforeningen, hvori det bl.a. fremgik følgende citat:

 

”På baggrund af ovenstående skal jeg på vegne af min klient derfor oplyse, at min klient ikke har til hensigt at deltage i det berammede online møde mandag den 6. november 2023, hvis ikke hovedbestyrelsen vil ulejlige sig til at fremlægge behørig dokumentation for deres anklagepunkter”. (Mail sendt til formanden for Autismeforeningen den 2. november 2023)

 

Det er beklageligt, at hovedbestyrelsen ikke har fremsendt nogen former for dokumentation og ej heller et link til det online møde. Hovedbestyrelsen har her til aften afholdt endnu møde vedrørende eksklusion af vores landsformand, Nina Catalina Michaelsen, og af mail fremsendt efter afholdelsen står der følgende:

 

Da du har fravalgt fremmøde har vi udskudt beslutningen vedr. eksklusion til torsdag d. 9. november 2023. Du får besked om beslutningen umiddelbart efter den er truffet”.

 

Der er nu afholdt 2 møder, hvor hovedbestyrelsen ikke er kommet frem til en beslutning. Derfor er vores landsformand, Nina Catalina Michaelsen, og Autisme- og Aspergerforeningen endnu engang sat i en ulidelig venteposition.

Det at gå i uvished er utroligt ødelæggende for de fleste autistiske mennesker, hvilket også gør sig gældende for vores landsformand og bestyrelse.

Man kan frygte, at hovedbestyrelsen ønsker at træffe en afgørelse uden at forpligtige sig til at fremsende nogen former for dokumentation for deres påstande. En sådan proces tager vi som forening stor afstand fra og vi tager dyb afstand fra måden, hvorpå denne situation er blevet håndteret.