I går d. 9. november 2023 besluttede Autismeforenings hovedbestyrelse at ekskludere vores landsformand, Nina Catalina Michaelsen, fra Autismeforeningen ud fra deres udokumenterede påstande. Disse påstande er grebet ud af den blå luft og har fået lov til at florere siden den 21. oktober 2023, hvor Autismeforeningen indstillede til eksklusion, opsagde samarbejdsaftalen med Autisme- og Aspergerforeningen, samt indkaldte til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med et for kort varsel til, at det kunne afholdes.

Vi er i bestyrelsen rystet over den manglende respekt for foreningens medlemmer, de tillidsvalgte i begge foreninger og over den utryghed og usikkerhed, som Autismeforeningens håndtering, af noget så alvorligt som eksklusion, har medført og stadig medfører. Vi finder det yderst bekymrende, at man i Autismeforeningens hovedbestyrelse mener, at det er i orden, at der skal gå næsten et år før beslutningen om eksklusionen kan afprøves ved Autismeforeningens øverste myndighed.

 

“Henset til alvoren af at ekskludere et medlem af en forening, vil min klient være berettiget til at kræve, at sagen blive behandlet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Det vil således ikke være i overensstemmelse med foreningsretten, at min klient skal afvente et ordinært repræsentantskabsmøde om mere end 11 måneder.

 

Afslutningsvist vil jeg ikke undlade igen at bemærke, at hvert enkelt medlem af hovedbestyrelsen er underlagt et selvstændigt bestyrelsesansvar, som bl.a. indebærer, at man som bestyrelsesmedlem ikke forsætligt må medvirke til at træffe afgørelser på et åbenbart urigtigt grundlag”.

 

Brev sendt til Autismeforeningens hovedbestyrelse den 10. november 2023

 

 

Det undrer os, at man i Autismeforeningen gør så meget ud at af tale om retssikkerhed, når man i foreningens hovedbestyrelse ikke en gang formår at opfylde de grundlæggende rettigheder, man som menneske har i et retssamfund.  Vi tager dyb afstand fra, at man i en autismeforening vælger at være så lemfældige med sit mandat og bestyrelsesansvar. Vi er uforstående overfor, at man i hovedbestyrelsen har kunne træffe denne beslutning uden at have kontaktet den lokale kreds eller have haft nogen form for dialog med vores landsformand i forhold til de udokumenterede påstande, som efter sigende er grundlaget for eksklusionen.

 

 

Formandsudtalelse:

 

Hvem bliver den næste?

 

Jeg er ked af den signalværdi denne eksklusion sender til autismemiljøet og er bekymret for, hvilken præcedens dette kan skabe for alle medlemmer og frivillige i Autismeforeningen.

 

Dette kan let blive en glidebane, når man som forening ikke har en eksklusionsparagraf og alligevel vælger at ekskludere en tillidsvalgt. Dette set i lyset af at man på repræsentantskabsmødet i 2021 valgte at stemme imod et forslag om, at Autismeforeningen skulle have en eksklusionsparagraf. Personligt er jeg modstander af eksklusionsparagraffer, da jeg mener, at foreninger som vores bør kunne rumme alle – også dem man er uenige med. Det skaber en ringe uenighedskultur, hvor konsensus kan blive et krav for at være en del fællesskabet, for hvem bliver den næste, der skal ekskluderes?

 

Jeg har, i de år jeg har været formand for Autisme- og Aspergerforeningen, stået for samarbejdet. Jeg indrømmer gerne, at det ikke altid har været let at samarbejde, men jeg fastholder, at et bredt samarbejde er styrkende for autismesagen. Det kræver dog, at man har en grundlæggende viden og forståelse i forhold til autismespektrets diversitet og mangfoldighed, da det ellers er svært at indgå i et ligeværdigt samarbejde.

 

Men når alt kommer til alt, så vælger jeg at tage mine optimistiske briller på og se dette som en mulighed for at Autisme- og Aspergerforeningen virkelig kan få lov at blomstre. Min bestyrelse har været under massivt pres de sidste 8 måneder og flere er blevet syge af stressbelastning. Vi ser alle frem til at få mere tid og overskud til at færdiggøre projekter og materialer, som har været sat på pause.