I dag har Autismeforeningen sendt en mail rundt til alle dobbeltmedlemmer, hvor de bliver bedt om at vælge, hvilken forening de ønsker at forblive medlemmer af. Autismeforeningen har ikke haft nogen former for dialog med vores bestyrelse om, hvad der skal ske fremadrettet i forhold til afviklingen af samarbejdsaftalen. Vores bestyrelse vidste intet om, at Autismeforeningen i dag ville skrive ud til medlemmerne og kendte ej heller til indholdet.

 

Der er flere ting i den skrivelse Autismeforeningen har sendt ud, som vi finder problematiske:

Har Autismeforeningen forholdt sig til købeloven? Alle dobbeltmedlemmer har købt et medlemskab af 2 foreninger for et år og vi er i Autisme- og Aspergerforeningen usikre på om det overhovedet er lovligt at bede dobbeltmedlemmerne fravælge et medlemskab, når nu der er betalt for et år.

Der er i skrivelsen ikke givet nogen tidsramme for, hvornår medlemmerne skal vælge, hvilken forening de vil tilhøre.

Der er over 100 dobbeltmedlemmer, der ikke har fået opdateret deres e-mailadresser og derfor ikke modtager de mails, der bliver sendt ud. Det er Autismeforeningen, der har stået for medlemshåndteringen og vi forventer, at Autismeforeningen kontakter disse medlemmer på anden vis.

 

 

Det er problematisk, at der står Autismeforeningen ved begge figurmærker/logoer, da vi ved at mange mennesker gennem tiden har mistet deres rettigheder ved ikke at læse det med småt.  Derfor kan vi frygte, at den skrivelse som Autismeforeningen har udsendt i dag, kan være utryghedsskabende for nogle af vores medlemmer, da teksten er misledende og kan virke forvirrende.

Vi har i dag bedt hovedbestyrelsen om at indgå i dialog, så vi sammen kan sikre en ordentlig proces for medlemmerne.