Autisme- og Aspergerforeningen i samarbejde med Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland støttes af Salling Fondene med midler til mobilt sanserum. 

Salling Fondene har på foranledning af Bilka Horsens doneret 250.000 kr til de to samarbejdende foreninger; Autisme- og Aspergerforeningen og Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland.

De to foreninger har ansøgt om midler til et mobilt sanserum for Horsens og omegn, for børn og unge med autisme.

Projektet går i sin enkelthed ud på at facilitere et sanserum, der kan transporteres rundt i lokalområdet. Ved at gøre sanserummet mobilt vil man kunne nå en langt større målgruppe og øge tilgængeligheden.

Målgruppen er børn og unge med særlige behov i området omkring Bilka Horsens. Alle børn kan drage nytte af et sanserum. Projektet vil kunne gavne en stor og varieret gruppe af børn og unge i en årrække og være med til at skabe relationer mellem børn, unge og deres forældre. Dette projekt kan være med til at styrke lokalsamfundets sammenhold, forebygge mistrivsel, ensomhed og styrke børn og unge i deres udvikling, både fysisk, psykisk og socialt.

Alle kan drage fordel af et sanserum, især børn med særlige behov kan have stor gavn af et sanserum. Børn med særlige behov indbefatter blandt andet børn med angst, autisme, ADHD, for tidligt fødte, koncentrationsbesvær, fysisk og psykisk uro, særligt sensitive, børn med søvnforstyrrelser, børn med sensoriske vanskeligheder, udviklingshæmning, fysiske handicap, hørenedsættelse, synshandicap, stress, kommunikative, vanskeligheder mm.

Det er målet at man med dette mobile sanserum skal være med til at øge kendskab til børn og unge med særlige behovs sanseudfordringer og hvorledes man kan afhjælpe ved hjem af hjælpemidler. Et sådant projekt er med til at øge viden, forståelse og bedre trivsel for børn og unge med særlige behov.
Vi takker Salling Fondene og særligt Bilka Horsens for at give os muligheden for, i samarbejde at skabe bedre trivsel for børn og unge med særlige behov i Horsens og omegn. Vi ønsker også at udtrykke en særlig tak for en hjertevarme donationsoverrækkelse, hvor Bilka Horsens og Billie mødte vores medlemmers børn med kæmpe slikposer, sodavand, Valdes Jul klistermærker og ikke mindst rummelighed.

Skriv et Svar

Din email-adresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *. For at undgå spam mv. skal alle kommentarer godkendes før, at de offentliggøres her på siden. Kommentarer fra falske email-adresser bliver ikke godkendt.