Det er dejligt, at vi er blevet lyttet til, da vi ved mødet, den 15. november 2023, med Socialdemokratiets Folkeskole- og Handicapordfører Sara Emil Baaring fik fortalt om løsninger med online undervisning i folkeskolen for autistiske børn i ufrivilligt skolefravær.

Vi fortalte om, hvordan vi tænker, at man kan inkludere autistiske børn, der ikke kan rumme rammerne i folkeskolen. Vi talte om, at de autistiske børn i skolemistrivsel kunne profitere af individuel lokal onlineundervisning, som også kan kombineres med online undervisning sammen med andre børn i ufrivilligt skolefravær.  Denne løsning vil også kunne støtte barnet til at bibeholde kontakten til folkeskolen, understøtte et tæt samarbejde med forældrene, klasselæreren og klassen i sin helhed, samt bidrage til at bygge den nødvendige bro, som er essentiel for, at en overgang tilbage i klassen overhovedet gøres mulig.

 

Vi ser et stort potentiale i at indtænke peer to peer i denne løsning, da der er mange autistiske voksne, der er uddannede lærere og pædagoger, som ikke kan arbejde fuldtid på ordinære vilkår. De vil have en unik forståelse og indføling med de autistiske børn og være gode rollemodeller for børnenes udvikling og selvforståelse.

Vores vigtigste argument var, at dette er en pragmatisk, tilgængelig og Corona-afprøvet løsning, der på sigt kan reetablere børnene i det fællesskab, der er i deres nærmiljø.

Det er generelt vigtigt, at man bibeholder tilknytningen til grundskolen, da det ses at man ved private tilbud mister rettigheder og muligheder for sit barn i ufrivilligt skolefravær. Folkeskolerne er underlagt mere direkte kontrol og tilsyn fra kommunerne og staten, da de er en del af det offentlige uddannelsessystem.  Der findes også gode private tilbud af online undervisning, men det er bestemt ikke alle, der har økonomi til dette og derfor arbejder vi altid ud fra princippet om at hvis vi løfter fra bunden, løfter vi alle.

 

Autistiske børns uddannelse og fremtid skal ikke være afhængig af, hvorvidt deres forældre har penge nok til at betale for private tilbud.

 

Møde om inklusionens udfordringer med Socialdemokratiets Folkeskole- og Handicapordfører Sara Emil Baaring