15. juli 2022

Der er sket mangt og meget i foreningen og vi kan med stolthed fortælle, at medlemstallet er steget med 23 procent siden september 2021 og at Landsforeningen autisme er begyndt at overholde samarbejdsaftalen, så vi nu får 175 kr. pr medlem fremfor blot 100 kroner. Formandskaberne er stadig i gang med at forhandle en ny og tidssvarende samarbejdsaftale. Når den er på plads, hører I mere.  

Bestyrelsen har efter mange nye tiltag, set en positiv forandring for foreningens medlemmer. Der er nu væsentligt flere medlemmer og der kommer mange henvendelser på mail og telefon, som vi ønsker skal behandles efter bedste evne.  

Den øgede aktivitet stiller store krav til, hvor mange timers arbejde, der skal påkræves frivillige i foreningen. Valget har stået mellem at sænke niveauet eller ansætte en medarbejder, der kan varetage en stor del af det administrative arbejde.  

Vi er den autentiske autistiske stemme og vores bidrag skal være med til at sikre bedre vilkår for voksne med autisme. Vores forening vokser og udvikler sig og derfor er vi nødt til at kunne følge med i samme tempo.  

Bestyrelsen har besluttet, at Nina Catalina Michaelsen skal ansættes som Sekretariatschef. Det er vigtigt for os at understrege, at det ikke er en ansættelse som formand, men at stillingen blot varetages af formanden.  Hun er ansat i fleksjob af 6 timer ugentlig til at varetage den daglige ledelse, som fortsat bliver mere omstændig. Nina stod ledigt på arbejdsmarkedet og skulle, som loven foreskriver, søge arbejde. Dette betød, at vi kunne risikere, at foreningens formand fik arbejde andetsteds, hvilket ville resultere i, at den energi foreningen har nu ville formindskes.  

Vi glæder os over denne mulighed for at styrke foreningens positive udvikling. Vi ønsker, at Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne forbliver en forening, der bliver bemærket og hørt.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne