Her er en liste med bøger.

Priserne er de sidste vi har slået op. De skal kun betragtes som vejledende. Vi har ikke mulighed for løbende at følge priserne og se om nogen er ændret. De udenlandske priser er fra amazon.co.uk., de danske bogpriser fra Saxo.dk.

Har du forslag til bøger, som mangler på listen, så kontakt os endelig.

 

 • Elaine N. Aron: The highly Sensitive Person. Element 2003 (6 pund)
  En række gode anvisninger til personer som har særligt følsomme sanser og som let bliver angst eller overvældet af følelser. Selvom bogen ikke er henvendt til mennesker med Asperger, er den relevant for en del med Asperger, og den har nogle konstruktive kapitler om hvordan voksne kan forholde sig til oplevelser fra deres tidlige barndom.

 

 • Tony Atwood: The complete guide to Asperger Syndrome. Jessica Kingsley Publishers 2008 (12 pund)
 • Tony Atwood: Aspergers syndrom. Dansk Psykologisk Forlag 2008 (445 kr.)
  Solid akademisk lærebog. Kommer rundt om de fleste aspekter ved Asperger. Velegnet for dem der har brug for en grundig viden, for eksempel fordi de selv er Asperger eller som led I en uddannelse.

 

 • Simon Baron-Cohen: Mindblindness. MIT Press 1997 (12 pund)
 • Simon Baron-Cohen: Blind for Andres sind. Nyt Nordisk Forlag 1998 (275 kr.)
  Den klassiske afhandling om hvad det vil sige at være blind for andres sind. Vanskelig at komme udenom, hvis man skal lære om kognitiv psykologi og Asperger.

 

 • Simon Baron-Cohen: The essential difference. Penguin Books 2004 (7 pund)
 • Simon Baron-Cohen: Den afgørende forskel. Akademisk 2004 (299 kr.)
  Interessant beskrivelse af Asperger som en ekstrem mandlig systempræget tankegang. God til ægtepar hvor manden har et anstrøg af Asperger, og hvor hans partner ikke kan forstå ham. Der er I øvrigt interaktive udgaver af bogens tests på Internettet med automatisk sammentælling.

 

 • Olga Bogdashina: Autism and the Edges of the Known  World (13 pund)
  En tankevækkende og solid akademisk bog om forskellene i sansning mellem mennesker med autisme eller Asperger og flertallet, inklusive sammenligninger mellem  meditative oplevelser og autisters og aspergeres opfattelse af verden. Kan være nyttig både for behandlere og for autister og aspergere som vil forstå sig selv bedre.

 

 • Olga Bogdashina: The Theory of Mind and the Triad of Perspective on Autism and Asperger Syndrome: A View from the Bridge  (15 pund)
  God bog for professionelle som skal arbejde med mennesker med Asperger. Den sætter nogen tanker igang, og kommer kortfattet rundt om alle de forskellige opfattelser af Asperger, inklusive hos forældre og dem der selv har det.

 

 • Brenda Boyd: Appreciating Asperger Syndrome. Jessica Kingsley Publishers 2009 (10 pund)
  En positiv og alligevel ret nuanceret bog om Asperger. Velegnet til at læse når man har et barn med Asperger eller selv er blevet diagnosticeret og skal finde sine ben.

 

 • David D. Burns: Feeling good the new mood therapy. Avon Books 2000 (5 pund)
  En selvhjælpsbog mod depressioner, hvor kliniske forsøg viser at det virker at læse den og bruge dens øvelser. Til gengæld er den noget af en moppedreng at komme igennem. Den er I øvrigt blevet givet som forebyggelse til australske macho-mænd af den type der hellere ville skyde sig end snakke om deres problemer.

 

 • Coming Out Asperger Diagnosis, disclosure and self confidence. Red. Af Dinah Murray. Jessica Kingsley Publishers 2006 (12 pund)
  En serie artikler som beskriver fordele og ulemper ved at få en diagnose og ved at fortælle andre at man har Aspergers syndrom. Lidt meget for den enkelte med Asperger, men god for den der skal behandle eller rådgive mennesker med Asperger.

 

 • Tyler Cowen: Create your own economy The path to prosperity in a disordered world, Dutton 2009 (13 pund)
  Forfatteren argumenterer for at brugen af information i vore dages samfund passer specielt godt til mennesker med Asperger eller autisme spektrum forstyrrelser. En tankevækkende modvægt til dem der mener at stigende krav til sociale færdigheder gør det sværere for mennesker med Asperger at finde arbejde.

 

 • Den skjulte arbejdsstyrke – om mennesker med Aspergers syndrom på arbejdsmarkedet. Videnscenter for autisme 2007
  En letlæst og praktisk orienteret bog, for personer med Asperger som skal klare et arbejde og for ledere på arbejdspladsen. Desværre er den nogle steder lidt løs, og dens beskrivelser af personer med Asperger kan virke stereotype og lidt karrikerede.

 

 • Nick Dubin: Asperger Syndrome and Anxiety: A guide to successful stress management. Jessica Kingsley Publishers 2009 (10 pund)
  En letvægtsudgave af anvisningerne I Burns bog “Feeling good” og samtidig specielt skrevet til læsere med Asperger. Nok den bedste selvhjælpsbog til personer med Asperger og ængstelse eller depressioner.

 

 • Michael Fitzgerald: The Genesis of Artistic Creativity. Jessica Kingsley Publishers 2005 (11 pund)
  Bogen giver en kortfattet gennemgang af biografierne for en lang række historiske personer og argumenterne for at de havde Asperger. Den dokumenterer at en række forfattere, filosoffer, komponister og malere havde en speciel opførsel, men I en del tilfælde er argumenterne ikke tilstrækkelige til at det virker sandsynligt at de havde Asperger.

 

 • Uta Frith: Autism: Explaining the Enigma. WileyBlackwell 2003 (15 pund)
 • Uta Frith: Autisme – en gådes afklaring. Hens Reitzel 2005 (320 kr.)
  Bogen beskriver de mekanismer som optræder både ved Asperger syndrom og autisme, og den gør det på en letlæselig og faglig solid måde. Den er specielt interessant, hvis man kan lide at læse om udspekulerede psykologiske eksperimenter. I øvrigt var Uta Frith vejleder for både Tony Atwood og Simon Baron-Cohen.

 

 • Gunilla Gerland: A real person: Life on the outside. Souvenir Press Ltd. 2003 (8 pund)
 • Gunilla Gerland: Et rigtigt menneske. Gyldendal 1998 (89 kr. – udsolgt fra forlaget)
  Bogen er omtalt – nok af forlaget – som en intens og bevægende selvbiografi. Forfatteren føler sig udenfor som barn og ung, og får først som voksen stillet diagnosen som højt fungerende autist. Bogen har i øvrigt ikke noget at gøre med den danske film med titlen “Et rigtigt menneske”.

 

 • Temple Grandin og Sean Barron: Unwritten rules of social relationships. Future Horizons inc. 2005. (20 pund)
  Bogen giver en letforståelig, logisk og sammenhængende beskrivelse af de personlige og sociale færdigheder, der er afgørende for at klare et arbejde og samvær med andre. Den kan være nyttig for en Asperger som oplever problemer på sit arbejde, og bør være obligatorisk læsning for alle som underviser unge med Asperger i personlige eller sociale færdigheder.

 

 • Carol Hagland: Getting to Grips with Asperger Syndrome. Understanding Adults on the Autism Spectrum. Jessica Kingsley Publishers 2010 (12 pund)
  En letfattelig beskrivelse af de problemer som mennesker med Asperger kan komme ud for, og nogle praktiske løsninger. Den er en god håndbog for partnere, søskende og andre som skal støtte en voksen Asperger. Også fordi den tager fat på nogle problemer som de fleste ikke er opmærksomme på.

 

 • Kathy Hoopmann: All cats have Asperger syndromJessica Kingsley Publishers 2006 (8 pund)
 • Kathy Hoopman: Alle katte har Aspergers syndrom.
  Det er en sød bog med billeder af katte sat sammen med en samling udsagn om Asperger. Mange katteelskere og forældre til børn med Asperger er glade for den. Det er ikke en faglig beskrivelse af Aspergers syndrom. Unge og voksne med Asperger kan synes at den bagatelliserer de ting som de må kæmpe imod.

 

 • Louise Egelund Jensen: Få dig dog et godt liv. Underbygget af psykolog Ea Carøe. Autismeforlaet 2017 (200 kr).
  Via egne erfaringer og oplevelser giver Louise et bud på, hvorfor autisme og stress ofte følges ad og hvad de skadelige virkninger af et konstant højt stressniveau er. Hun kommer med sine forslag til, hvad vi kan gøre ved det.

 

 • Norm Ledgin: Diagnosing Jefferson: Evidence of a Condition That Guided His Beliefs, Behavior, and Personal Associations. Future Horizons Incorporated 2000. (17 pund)
  Bogen beskriver hvordan Thomas Jefferson – manden der skrev den amerikanske uafhængighedserklæring – havde en opførsel som på en lang række måder passede med Aspergers syndrom. Samtidig giver den et levende indtryk af mange måder Aspergers syndrom kan ytre sig på.

 

 • Juanita P. Lovett: Solutions for Adults with Asperger Syndrome. Fair Winds 2005
  Bogen giver et ret negativt billede af Aspergers syndrom. Partneren til en mand med Asperger kan enten overveje skilsmisse eller føle sig lykkelig over at han ikke er så slem som nogle af eksemplerne I bogen.

 

 • Joe Navarro: What every body is saying. Collins Living 2008 (7 pund)
  Bogen er en tidligere FBI agents iagttagelser af, hvad man kan læse af andre menneskers kropssprog. Den kan være et godt supplement, hvis man har Asperger og svært ved at læse ansigtsudtryk.

 

 • Paul A. Offit: Autism´s false prophets. Columbia University Press 2008 (16 pund)
  Hvis du ikke ved hvad du skal sige til forældre som mener at kviksølv eller vacciner er årsag til autisme, så er her nogle gode argumenter, sammen med beretningen om hvordan amerikanske sagførerere på jagt efter penge, selvudnævnte eksperter og desperate forældre har skabt en trussel ud af ingenting.

 

 • Steve Silberman: Neurotribes. Avery Pub Group 2016 (179,95 kr)
  Bogen handler om autismens historie og repræsenterer et nyt syn på autisme, hvor det bliver set    som en naturlig variation i vores gener jf begrebet neurodiversitet.

 

 • Åge Sinkbæk: Den romerske brobygger: En aspie I normalsyndromets verden. Center for autisme 2002
  En interessant introspektiv biografi om hvordan det opleves at have Aspergers syndrom og at tænke i billeder mere end I ord, og  hvordan forfatteren gradvist som voksen lærer at udvide sine egne grænser. God som kilde til et speciale om Asperger. Bogen kan kun lånes på biblioteket.

 

 • Georg Strøm: Håndtering af konflikter I IT-systemer. DJØF forlag 2009
  Bogen giver en gennemgang af de konkrete mekanismer I konflikter, som kan være nyttig hvis man ikke i opvæksten har lært at håndtere dem. Der er I øvrigt et specielt afsnit om Aspergers syndrom og konflikter.

 

 • Eskild Rasmussen: I periferiens centrum, Voksne med Aspergers syndrom. Dansk psykologisk forlag 2005
  En let læst, men lidt løs bog, som giver nogle hurtige sammendrag af en del engelsk litteratur. Nok den bedste danske begynderbog om Asperger.

 

 • Kristi Sakai: Finding Our Way: Practical Solutions for Creating a Supportive Home and Community for the Asperger Syndrome Family. Autism Asperger Publishing 2006 (18 pund)
 • Kristi Sakai: Bedre hverdag for familier med Aspergers syndrom. Frydenlund 2012 (269 kr.)
  En bog der kan få forældre til et barn med Asperger til at opleve hvordan andre har tilsvarende problemer. Den giver en række praktiske råd, tager fat på de psykologiske spørgsmål forældrene kan tumle med og er samtidig positiv og underholdende. Forældre til såkaldt normale problembørn kan også bruge nogle af dens råd og ideer.

 

 • Anna Tickle and Bettina Stott: Exploring bullying with Adults with Autism and Asperger Syndrome A Photocopyable Workbook. Jessica Kingsley Publishers (28 pund)
  Bogen er i A4 og kopier  af de enkelte korte kapitler kan direkte bruges i undervisning. Der er dele til brug med personer som er udsat for mobning og til brug med personer som mobber . Bogen er konkret  og dækker også seksuel eller økonomisk udnyttelse.

 

 • Mathew Tinsley and Sarah Hendricx: Asperger Syndrome and Alcohol Drinking to cope? Jessica Kingsley Publishers 2008 (9 pund)
  Delvis personlig biografisk beretning om relationen mellem alkoholisme og Asperger. Specielt interessant for behandlere som møder alkoholikere. Læsere med tendens til alkohol kan til gengæld blive helt tørstige af at læse i den.

 

 • Louise Weston: Connecting with your Asperger Partner. Jessica Kingsley Publishers 2010. (12 pund)
  Denne selvhjælpsbog har hjulpet flere med alvorlige problemer i sit forhold til en Asperger partner. Den er i høj grad baseret på forfatterens  egne erfaringer, så læseren kan ikke regne med at hele indholdet passer til hans eller hendes forhold. Til gengæld kan rådene også være nyttige for en Asperger som skal håndtere en vanskelig partner.

 

 • Lorna Wing: The autistic spectrum: A Guide for Parents and Professionals. Robinson Publishing 2003 (2. Udgave)  (7 pund)
 • Lorna Wing: Det autistiske spektrum En vejledning for forældre og fagfolk. Hans Reitzels Forlag 1997. (275 kr. – udsolgt fra forlaget)
  Som titlen antyder er bogen ikke for personer som selv har Aspergers syndrom. Den er let forståelig. Forældre kan have gavn af den, hvis de ikke efter at have læst alle opremsningerne af problemer, beslutter sig for at drukne afkommet i badekarret.