Ansøg om gratis eller reduceret pris til konferencebillet

Ansøgning til gratis eller reduceret pris til konferencebillet:

Der er søgt penge til at kunne give et begrænset antal medlemmer en gratis eller væsentlig reduceret pris på en konferencebillet (OBS: Begrænset antal).

Der bliver mulighed for at ansøge 2 forskellige puljer.

Begge har et begrænset antal.

Vigtigst af alt er, at du falder indenfor socialstyrelsens puljekriterier.

 

For at kunne ansøge, skal du være medlem af Autisme- og Aspergerforeningen, selv være autist under 25 år eller have et barn/søster/bror på spektret under 25 år.

Du er medlem, når du enten er en af følgende:

  • Dobbeltmedlem (dvs. er medlem af Autisme- og Aspergerforeningen og Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme)
  • Medlem af Autisme- og Aspergerforeningen
  • Støttemedlem af Autisme- og Aspergerforeningen

Pulje 1: Særligt økonomisk trængte, med en indtægt svarende til dagpenge eller derunder.

Pulje 2: Ansøger har af andre årsager behov for at ansøge om en billet til reduceret beløb. (egenbetaling 450kr.)

For begge puljer gælder det, at du vil blive bedt om at medsende din seneste udbetalingsmeddelelse og skrive en kort begrundelse for, hvorfor du ansøger.

Hvis du vil ansøge om en gratis billet, skal du udfylde en blanket og sende den til

Du finder blanketten her

aukon@asforeningen.dk

Ansøgningsfrist 1. september.

 

Alle ansøgninger vil blive gennemgået og vurderet. Du vil modtage svar hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.