SOCIAL | DISTANCE Armbåndet fra Autisme- og Aspergerforeningen

SOCIAL | DISTANCE armbåndet

Vi har, i de sidste par år, stiftet bekendtskab med social distance under pandemien og vælger derfor at bruge de ord og handlinger, som vi alle er blevet vant til.

Mennesker med autisme kan stadig have behov for distance og plads. Autister kan også have behov for at være sociale, i rammer hvor man kan blive taget hensyn til. Det kan f.eks. være ift. ens sanser, at man har brug for at vise at man ikke kan rumme at blive rørt ved.

Det, at der på armbåndet er skrevet Social på den grønne side og Distance på den røde side gør budskabet konkret og tydeligt.

Når den grønne side vender ud kan man vise at man åben og klar til socialt samspil.  Når den røde side vender ud, kan man vise at man f.eks. har brug for plads, afskærmning eller at man ikke har lyst til berøring/kram. Dvs. at man kan vise andre at man i sociale sammenhænge har behov for sansemæssigt distance, selvom at man er social.

Vi håber, at I vil tage vel imod armbåndet og hjælpe os med at udbrede viden, forståelse og accept af autismen og SocialDistance.

Hvordan får du fat i armbåndet?

Armbåndet kan købes til Autisme- og Aspergerforeningen for Voksnes arrangementer og i mødestederne.

Pris 20 kr

På mødestederne er det kun muligt at betale med MobilePay, vi håber der er forståelse for at vores tovholdere ikke skal håndtere kontante betalinger og at man indbyrdes kan hjælpe hinanden, hvis en person kommer og kun har kontanter med.

SOCIAL | DISTANCE Armbåndet fra Autisme- og Aspergerforeningen