Landsformanden for Autisme- og Aspergerforeningen, Nina Catalina Michaelsen, har anmodet Dialogforum på socialområdet Midtjylland om en drøftelse af Silkeborg Kommunes planer om overtagelse af det regionale tilbud, Gødvad Botilbud, under Specialområde Autisme. Nina Catalina Michaelsen har på mødet i dag kort redegjort for baggrunden for sit ønske om en drøftelse af dette emne. Hun finder […]

Læs mere →

I sagen om indsigelsen imod vores figurmærke, kan man her se at Autismeforeningen, tidl. Landsforeningen Autisme 9/1 2023 via deres advokat har gjort indsigelse mod vores figurmærke. Det kan derfor dokumenteres nedenfor, at det er en figurmærkesag og IKKE en navnesag, som mange forveksler dette med. Det er selvfølgeligt lidt komplekst jurasprog og vi har […]

Læs mere →

Autisme- og Aspergerforeningen præsenterer Autistisk Konference – AUKON Sæt kryds i kalenderen d.29. februar 2024 og hold derefter øje med Autisme- og Aspergerforeningens digitale platforme og www.aukon.dk  Konferencen er arrangeret af Autisternes egen forening og alle oplægsholdere er særligt udvalgt af os AUKON er en konference for dig, som søger viden og praksisnære værktøjer til […]

Læs mere →

Vi har i Autisme- og Aspergerforeningen, fra Patent- og Varemærkestyrelsen, en frist på 2 måneder til at udtale os om påstanden om ond tro, fremsendt af Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme. Bestyrelsen har valgt at anmode om fristforlængelse, grundet stress og belastningsreaktioner. En stor del af perioden for indsendelsen af vores bemærkninger har været omfattet af […]

Læs mere →

Støt Autisme- og Aspergerforeningen, hver gang du tanker Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Autisme- og Aspergerforeningen, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte Autisme- og Aspergerforeningen – OK betaler hele beløbet. Du støtter Autisme- og Aspergerforeningen med 5 øre/liter – uanset […]

Læs mere →

Vi havde i weekenden et dialogmøde med formandskabet i Autismeforeningen, hvor vi fik åbnet op for dialogen om det sidste halve års udfordringer. Dialogen gav mulighed for at få italesat nogle værdimæssige synspunkter. Under mødet blev vi enige om, at målet med dialogen skal ende ud i en præcisering af, hvordan vi fremadrettet kan arbejde […]

Læs mere →

Vores landsformand, Nina Catalina Michaelsen, har i dag været på Christiansborg og har talt med Camilla Fabricius, MF (Soc.dem.), socialordfører, og Sara Emil Baaring, MF (Soc.dem.), handicapordfører og folkeskoleordfører, om, hvordan den nye lov, “Børnene først” påvirker autistiske familier og hvilke konsekvenser den kan få fremadrettet. Autisme- og Aspergerforeningen havde fået en særlig invitation, på […]

Læs mere →
Vermeulen Applaus-timer

Bifald, klappen og sensorisk overload Klappen eller vinke-hænder (aka jazz-hands) For nogen autister kan klappen være for overvældende og for andre kan vinke-klappen være ekstrem sensorisk overvældende Plusser og minusser ved vinke-klappe-hænder: ➕Næsten lydløs (auditivt svag) ➗Flytter det sensoriske udfordrende til andre sanser, herunder lugte – og synssansen, disse er svære at skærme ➗Kan være […]

Læs mere →
ANTV interview med Landsforman Nina Catalina Michaelsen

Vores landsformand, Nina Catalina F. Michaelsen, er blevet interview af ANTV og formåede på en halv time at berøre mange relevante emner, der i blandt:   Det at være udredt sent i livet, at være autistisk forælder til et autistisk barn, konsekvenserne af maskering, det dobbelte empatiproblem, konsekvenserne af inklusionen og den lange vej til […]

Læs mere →