Glædeligt, men ikke gratis!   Vi, i Autisme- og Aspergerforeningen, ser med lettelse på, at der ikke var politisk opbakning til at hjemtage Gødvad botilbud. Denne nyhed er vi selvfølgelig glade for og vi ser den som værende positiv for de berørte autistiske beboere. Det må dog understreges, at beslutningen, uanset dens positive udfald, ikke […]

Læs mere →

Landsforeningen Autisme, Kreds Østjylland skriver på deres Facebookside følgende:  MANDAG D.27 NOVEMBER, AARHUS Autisme- og Aspergerforeningen og Landsforeningen Autisme, Kreds Østjylland mødte Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye til oplæg om tankerne bag regeringsudspillet på den nye folkeskole. Vi kunne som autismeforeninger italesætte blinde vinkler og bringe løsninger på nogle af inklusionens udfordringer til bordet. Vi […]

Læs mere →

I dag har Autismeforeningen sendt en mail rundt til alle dobbeltmedlemmer, hvor de bliver bedt om at vælge, hvilken forening de ønsker at forblive medlemmer af. Autismeforeningen har ikke haft nogen former for dialog med vores bestyrelse om, hvad der skal ske fremadrettet i forhold til afviklingen af samarbejdsaftalen. Vores bestyrelse vidste intet om, at […]

Læs mere →

Onsdag den 15. november 2023 afholdte Autisme- og Aspergerforeningen møde med Socialdemokratiets Folkeskole- og Handicapordfører, Sara Emil Baaring. Mødet var oprindelig planlagt til at være på Christiansborg, men da vores landsformand, Nina Catalina Michaelsen, pt. er udfordret helbredsmæssigt, blev mødet afholdt online. Dette skulle ikke stå i vejen for et produktivt møde, hvor vi kom […]

Læs mere →

I går d. 9. november 2023 besluttede Autismeforenings hovedbestyrelse at ekskludere vores landsformand, Nina Catalina Michaelsen, fra Autismeforeningen ud fra deres udokumenterede påstande. Disse påstande er grebet ud af den blå luft og har fået lov til at florere siden den 21. oktober 2023, hvor Autismeforeningen indstillede til eksklusion, opsagde samarbejdsaftalen med Autisme- og Aspergerforeningen, […]

Læs mere →

Vores Landsformand, Nina Catalina Michaelsen, må endnu en gang sidde i venteposition og vente på, at Autismeforeningens ledelse beslutter, hvorvidt hun skal ekskluderes fra Autismeforeningen. Bestyrelsen har valgt at passe på både vores landsformand og vores forening ved at indhente juridisk bistand, da disse udokumenterede og, efter vores mening usande, påstande kan skade Autisme- og […]

Læs mere →

Autisme- og Aspergerforeningen deltog på den internationale autismenkonference, hvor foreningen havde sin egen stand. Det har været fantastisk med den store interesse for foreningens vidensmateriale.  Mange havde allerede stiftet bekendtskab med vores materier. Det var både vidunderligt og lærerigt at høre om måden, hvorpå vores materialer bliver anvendt i forskellige situationer. Et eksempel på anvendelsen […]

Læs mere →

Vores formand har i længere tid været under et voldsomt pres. Dette pres blev i dag for meget. Selv de stærkeste mennesker har en grænse for, hvad de kan holde til. Retorikken på Autismeforeningens repræsentantskabsmøde blev i dag så stigmatiserende og personrettet, at vores formand desværre har meddelt bestyrelsen, at hun for nuværende ikke kan […]

Læs mere →
Patent- og Varemærkestyrelsen har afgjort, at Autisme- og Aspergerforeningen ikke handlede i ond tro i forbindelse med registreringen af deres figurmærke som varemærke.

Patent- og Varemærkestyrelsen har truffet afgørelse i forhold til Autismeforeningens anklage om, at Autisme- og Aspergerforeningen skulle have handlet i “ond tro”, da vi ansøgte om registrering af vores logo som et figurmærke.   Læs hele afgørelsen her:   ÅBN AFGØRELSEN “I forhold til spørgsmålet om ansøgers kendskab til Autismeforeningens brug af kendetegnet Autisme-foreningen gør ansøger […]

Læs mere →

På baggrund af seneste udmelding og udvikling mellem Autismeforeningen og Autisme- og Aspergerforeningen ser jeg mig nødsaget til at komme med en udtalelse.   Det er vigtigt for mig at anerkende og respektere medlemmernes følelser og bekymringer i forhold til deres dobbelt medlemskab. Jeg kan fuldt ud forstå, hvor frustrerende det er at være en […]

Læs mere →