Autismeforeningen har i går, 21. oktober 2023, opsagt samarbejdsaftalen med Autisme- og Aspergerforeningen.

 

 

 

Vi er som bestyrelse meget uforstående overfor denne udmelding, da der i Autisme- og Aspergerforeningen har været tradition for at afholde vinterkonferencer. Den første vinterkonference blev afholdt i Horsens den 4. februar 2012 og flere år frem forskellige steder i landet. Formanden for Autismeforeningen har sågar tilbudt at søge midler til, at Autisme- og Aspergerforeningen kunne afholde en konference, hvilket vores forening takkede nej tak til, da det var noget, som vi i bestyrelsen selv ønskede at gøre , da vi som autister ønsker at vise, at vi selv kan.

 

 

 

 

Vi har i Autisme- og Aspergerforeningen sendt en invitation til Autismeforeningens formand, hvor han er inviteret til at deltage på vores konference med betalt overnatning. Autismeforeningen blev også tilbudt en gratis standplads på konferencen. Oveni denne invitation har Autisme- og Aspergerforeningen, grundet samarbejdsaftalen, lavet reduceret pris til Autismeforeningens kredsbestyrelser. Autismeforeningens formandskab og hovedbestyrelse har på intet tidspunkt givet udtryk for, at Autisme- og Aspergerforeningens konference skulle være et problem. Formanden for Autismeforeningen har ikke svaret på vores invitation til konferencen på trods af, at han informerede hovedbestyrelsen om invitationen den 13. august 2023.

 

Vi vil gerne igen slå fast, at Autisme- og Aspergerforeningens konference IKKE er i konkurrence med Autismeforeningens konference, da vores konference både har en anden målgruppe, udformning og fokus end Autismeforeningens årlige konference.

 

Autisme- og Aspergerforeningens konference varer kun én dag og Autisme- og Aspergerforeningen har udviklet sit eget koncept med praksisnær viden, hvor oplægsholderne er fagfolk, vi som autister, nøje har udvalgt grundet deres menneskesyn og kompetencer. Oplægsholderne er valgt ud fra, hvad vi selv ville ønske at have vidst, både da vores børn og vi selv blev udredt med autisme.

 

Autismeforeningen ønsker at ekskludere Landsformand Nina C. Michaelsen fra  Autismeforeningen

 

Hovedbestyrelsen i Autismeforeningen indkaldte i går, 21. oktober 2023, til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med eksklusion, af vores landsformand Nina Catalina Michaelsen, som det primære punkt på dagsordenen, samt vedtægtsændringer der, hvis de stemmes igennem, medfører at man som medlem af Autismeforeningen ikke kan stille op til valgbare poster i Autismeforeningens kredse, hvis man har en ledende post i andre foreninger med samme formål og målgruppe. Der er ikke stillet forslag om, at Autismeforeningen skal have en eksklusionsparagraf, men blot et forslag om, at Nina Catalina Michaelsen skal ekskluderes fra Autismeforeningen.

Læs den samlede bestyrelse i Landsforeningen Autisme kreds Østjyllands udtalelse og referat fra deres ekstraordinære bestyrelsesmøde for at få indsigt i, hvordan kredsen stiller sig i denne situation.

 

 

Indkaldelsen til der ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev udsendt en uge før det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes 28-29. oktober. Du kan læse materialet til det ordinære repræsentantskabsmøde her

Eftersom der har været en samarbejdsaftale mellem de to foreninger i 17 år, samt at Autisme- og Aspergerforeningens DNA hele tiden har været at være autisternes egen forening, så kan disse skridt opleves som en eksklusion af autister i Autismeforeningen. Vores Landsformand er demokratisk valgt til at tale autismesagen på vegne af vores medlemmer. Vi er som bestyrelse chokerede over, at både opsigelse af samarbejdsaftalen og eksklusion af vores landsformand er blevet sendt uden nogen former for varsel eller dialog og er uforstående overfor Autismeforeningens begrundelser.

Bestyrelsen har her til aften sendt en skrivelse til Autimeforeningens ledelse. Den kan læses her 

Vi kan som bestyrelse ikke acceptere Autismeforeningens opsigelse  af samarbejdsaftalen med hovedbestyrelsens begrundelse og erklærer den ugyldig. Dette med baggrund i ovenstående , samt at man i Autismeforeningens ledelse af flere omgange har udeladt at informere Autisme- og Aspergerforeningen.  Samarbejdsaftalens bestemmelser gælder begge veje, så det er ikke kun Autisme- og Aspergerforeningen, der skal informere Autismeforeningen.   

Autismeforeningen ophæver samarbejdsaftalen med Autisme- og Aspergerforeningen