I går deltog Autisme- og Aspergerforeningen i et udviklingsseminar i Århus, henhørende under VIVE’s store BiC projekt (Borgeren i Centrum) og TPU (Tæt på den unge) i Århus. Vores formand, Nina Catalina Michaelsen, blev interviewet omkring hendes tanker og perspektiver i forhold til de nye tiltag Århus kommune har igangsat.

Fokus var på at skabe en bedre relation mellem myndighed og autistiske borger. Et af tiltagene er, at Socialrådgivere skal have færre sager og derfor kan få et tættere samarbejde med de borgere, de er tilknyttet. De kan fx støtte borgere, der venter på at få den hjælp, som de er bevilliget.

Der blev på udviklingsseminariet talt meget om, hvad autistiske mennesker har brug for, for at kunne trives i samarbejdet med systemet. Alt for mange autistiske mennesker har fået traumer og har udviklet systemstress. Det vil kræve tid og mange gode erfaringer at opbygge den nødvendige tillid. For at kunne opbygge tillid er det essentielt, at man som myndighed har en grundlæggende autismeforståelse, der gør at man kan skabe bedre rammer for samarbejdet.

Vi talte om vigtigheden af at have en dagsorden inden møder, at man tager højde for individuelle behov, samt at man gennem mødet og efterfølgende sikre sig, at det der er blevet sagt er forstået korrekt.

Der var fokus på autistisk kommunikation, hvordan man giver den rette hjælp og støtte, når der er behov for dette, samt hvordan man kan inddrage autistiske borgere bedre i egen sag og hvordan man bedst muligt giver feedback.

Der blev talt del om, hvor stor forskel der kan være på funktionsniveau og behov hos autistiske mennesker. Mange autister har en takket profil der gør, at de kan have områder, hvor de fungerer langt bedre end flertallet, men på andre kan de fungere betydeligt dårligere end flertallet. Det kan være svært at forstå, hvordan simple hverdagsopgaver kan være nærmest uoverskuelige opgaver, når andre mere ”komplekse” opgaver kan løses hurtigt og effektivt.

Nina Catalina Michaelsen deltog i workshoppen. ”Hvordan kan vi komme til at arbejde mere agilt og være hurtige til at geare op og ned for hjælpen? Fokus på organisering og beslutningskompetencer”.

Tina Studsgård Hansen deltog i workshoppen. ”Hvordan kan vi arbejde med at bruge feedback fra borgerne? Hvad skal der til for, at man kan tage imod feedback?

Dagen blev afsluttet med endnu et interview, hvor der blev afrundet godt og skabt broer mellem forvaltningerne og personer med autisme og deres pårørende. Det var tydeligt, at de fremmødte havde en reel interesse i at høre og forstå det autistiske perspektiv og vi er værdsætter at være blevet inddraget.