AAF logo

Kort om foreningen


Autisme- og Aspergerforeningen  er en forening for mennesker med autisme, herunder Aspergers syndrom, Atypisk autisme, Infantil autisme, Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret (GUU) og Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, andre (GUA). Enhver, der tilslutter sig vores formål, kan blive støttemedlem.

Mennesker med autisme har brug for at møde andre i samme situation, udveksle erfaringer og støtte hinanden. Det kan føles som en lettelse at opdage, at andre har haft oplevelser, som ligner ens egne. Et af foreningens formål er derfor at oprette lokale mødesteder. Vi har nu 5 mødesteder spredt over hele landet og flere er undervejs. Vi har brug for mere viden, så autistiske mennesker bedre kan klare de udfordringer, de møder. Derfor samler vi erfaringer og gør dem tilgængelige på vores website.

At blive hørt og få tingene til at ske kræver imidlertid en handlekraftig forening. Heldigvis har vi en del aktive medlemmer, som vil gøre en indsats for at hjælpe både os selv og andre. Du kan blive en af dem. Du kan kontakte os Her


Aspergerforeningens historie

Aspergerforeningen blev oprettet i 2002 med Camilla Wincentz Pedersen som primær initiativtager, pga. der manglede en forening i Danmark for Aspergere. Samme år blev Aage Sinkbæk valgt som formand, Kirsten Callesen blev valgt som kasserer, og Mike Griebel blev valgt som revisor.

I starten prøvede Aspergerforeningen at oprette lokalforeninger med lokalbestyrelser og lokalkontingenter, men det skulle vise sig, at Aspergerforeningen ikke var en stor nok forening til at drive lokalforeninger. Det var kun i København, at lokalforeningen kørte fint, mens lokalforeningerne i resten af landet gik i opløsning igen over en årrække. I 2009 ændres så på konceptet, så Aspergerforeningen i stedet for lokalforeninger har mødesteder. Driften bliver forenklet, så tovholderne for mødestederne kan fokusere på aktiviteterne. Denne form har vist sig at være en succes til den dag i dag. I 2011 fik Aspergerforeningen også et CVR nr., så de lokale mødesteder kunne begynde at ansøge om paragraf 18 midler.

Pt. (2022) er der mødesteder i København, Odense, Midtjylland – Ikast, Aalborg og i Aarhus. Tidligere har der været mødesteder i Herning, Jammerbugt og en overgang også i Næstved. I 2019 blev der forsøgt at starte et mødested op i Haderslev.

Samarbejdsaftale

I april 2006 indgår daværende formand Aage Sinkbæk en samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme, som letter administrationen og giver en række fordele. Aspergerforeningen får stemmeret i Landsforeningen Autismes repræsentantskab, ligesom Landsforeningens kredsforeninger har stemmeret.

2022

Samarbejdsaftalen mellem Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne og Landsforeningen Autisme blev i 2022 genforhandlet og opdateret.  Herunder kan du læse den opdaterede samarbejdsaftale.

 Samarbejdsaftalen-med-LA.

På en ekstraordinær generalforsamling i november 2011 i Odense ændres vedtægterne, så det bliver tydeliggjort, at Aspergerforeningen er en brugerforening for voksne Aspergere. I marts 2014 skifter foreningen navn fra Aspergerforeningen til Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne for at imødegå ICD-11 og for at inkludere andre voksne autister end kun Aspergere formelt.

Oktober 2023

Autismeforeningen opsiger samarbejdet med Autisme- og Aspergerforeningen- Autisternes egen forening –
Da Autismeforeningen kalder det illoyalitet, at vi på egen hånd har arrangeret autismekonference uden Autismeforeningens indflydelse.

Læs her: https://www.autismeforeningen.dk/news/nyheder-2023/autismeforeningen-ophaever-samarbejde-med-autisme-og-aspergerforeningen/

 

 

Autismeforeningens hovedbestyrelse har besluttet at ophæve samarbejdsaftalen med Autisme- og Aspergerforeningen på grund af illoyalitet.

 

Læs Autisme- og Aspergerforeningens udtalelse om opsigelsen af samarbejdsaftalen her:

Autismeforeningen opsiger samarbejdsaftalen med Autisme- og Aspergerforeningen og ønsker eksklusion af vores landsformand

Læs den tidligere samarbejdsaftale mellem Autisme- og Aspergerforeningen og Landsforeningen Autisme:

 Samarbejdsaftalen-med-LA.


I 2022 får Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne nyt logo, som afsløres ved en konference foreningen afholder  i Odense d. 10. september 2022. Konferencen afholdes i anledning af, at Autisme- og Aspergerforeningen har 20 års jubilæum.
Logoet er det vi bruger i dag, og som ses øverst på denne side. Samtidig med lanceringen af nyt logo bliver det nu muligt at købe merchandise med foreningens logo på.

 

Eucap logoPå en ekstraordinær generalforsamling i maj 2019 bliver det besluttet, at Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne kan melde sig ind i ACE, som i dag hedder EUCAP (European Council of Autistic People). Dermed er foreningen i dag medlem af det europæiske samarbejde i denne paraplyorganisation.
Læs mere om Eucap her

 

Aspergerforeningen afholdt den første heldagskonference i september 2012 i Odense. I november 2017 arrangerede Autisme- og Aspergerforeningen  en heldagskonference i Taastrup og i januar 2020 afholdt vi igen en ny heldagskonference i Aarhus for voksne autister. Dette takket være en flot donation, vi fik over et par år. Derudover hjalp Landsforeningen Autisme vores forening med at lave yderligere 2 heldagskonferencer i november 2018 og november 2019.


Vinterkonferencen blev arrangeret blev arrangeret af Felix Munch efter deltagelse i Autscape i England og Empowerment camps i Sverige.
Felix Munch arrangerede i en årrække Vinterkonferencen, startende Januar 2012. Det første år havde blandt andet disse talere: Alex Plank Louise Egelund Jensen, Christian Stewart Ferrer og Maja Toudal

Nikolaj Stigø lavede det første design af websiden. Omkring 2010 ændrede Georg Strøm webdesignet. Foreningen får en Facebook-gruppe i 2008, og senere i 2012 starter Jimmi Hansen også en Facebookside.


I 2003 havde foreningen 50 medlemmer. I 2007 var medlemstallet vokset til 250 medlemmer. I 2011 var foreningen oppe på 600 medlemmer og i 2020 var vi knap 1000 medlemmer.  Antallet af medlemmer er steget en del de seneste år, så vi i 2022 nu er blevet over 1.300 medlemmer 🙂

Ønsker du medlemskab, så klik her: https://www.autisme-asperger.dk/bliv-medlem