Kære politiker

 

 

 


 

Autisme er en neurologisk anderledeshed, også kaldet neurodiversitet, der påvirker hele vores måde at opfatte og være i verden på.

Det er ikke kun vores hjerner, der er anderledes, men hele vores nervesystem.  

For langt de fleste autister gælder det at, hvis vi ikke forstås, støttes eller er i rammer, der passer til os, bliver vores autisme til en funktionsnedsættelse. For en del af os er autismen så indgribende en funktionsnedsættelse at der er behov for massiv støtte og botilbud hele livet. 

Autisme er et spektrum, som spænder fra mennesker med et lille behov for støtte, til mennesker med et massivt støttebehov. Vi er forskellige, men samtidig ens, så det kræver specialiseret viden og et stort stykke arbejde at gøre samfundet rummelig for neurodivergente, som autister er.

 

Vores arbejdsevne bliver ofte ødelagt på vejen op igennem grundskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser eller efter nogle år på arbejdsmarked, så hjælp os, der kan, med at skabe rammer der gør, at vi kan bibeholde, de ressourcer vi har og på den måde blive fastholdt på arbejdsmarkedet i det omfang vi kan.

Fælles for alle på spektret er at vi skal mødes med autismefaglig viden og indsatser for at sikre trivsel og livskvalitet.  

 

Så kære politiker, den viden vi gerne vil have, at du tager med dig er:  

 Kun 1 ud af 10 autister arbejder på ordinære vilkår. Opret flere jobmuligheder der kan udføres hjemmefra eller jobs på lavere timeantal. Flere flex- og skånejobs. Vi ønsker at bidrage i det omfang vi kan, for vi ønsker at bidrage til samfundet. 

  • Beskæftigelse er mere end en plads på arbejdsmarkedet. Beskæftigelse kan også være at møde op i et dagtilbud og bidrage ved blot at være til.  
  • Alt for mange autister oplever, at de presses ind i indsatser, der ikke matcher deres behov. Det reducerer vores funktionsniveau og afføder større støttebehov. 
  • Alle mennesker, uanset om de har nedsat eller helt mistet deres arbejdsevne, har en værdi og har noget at bidrag med. 
  • Det der giver mennesker med autisme livskvalitet, er ikke nødvendigvis det samme som flertallets. Ofte har vi svært ved smalltalk, teambuilding og sociale sammenhænge uden et konkret formål.  
  • Giv vores autistiske børn rette hjælp og rammer, så næste generation kan sikres at bibeholde deres kompetencer, ressourcer og livsduelighed.  
  • Der mangler boliger og bosteder, der er indrettet til mennesker med autisme, da vi ofte har sanseforstyrrelser og bliver belastede af lyd, lys, lugt mm.  
  • Autisme er medfødt og livslangt, så husk på, at vi også bliver gamle og også der har behov for støtte og de rette rammer.  

 

Vi vil så gerne være en del af fællesskabet, men den måde vi opfatter og danner fællesskaber på, kan være svær for andre at forstå. Vær nysgerrig på vores inputs og spørg os endelig, så vi kan finde løsninger sammen.  

Held og lykke med valgkampen 

Med venlig hilsen 

Autisterne 

Autisme- og Aspergerforeningen for voksnes nye logo

I Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne arbejder vi for at formidle viden om livet med autisme
og for at skabe bedre forhold i samfundet for autister.

 

Her finder du vores foldere