Bemærk, vælger du dobbeltmedlemsskab viderestilles du til

Autismeforeningens (tidl. Landsforeningen Autisme) hjemmeside,

hvor du ved indmeldelse skal vælge “BRUGER”

 

OBS
Alle spørgsmål vedr dit medlemsskab skal rettes til info@autisme-asperger.dk da al medlemshåndtering sker derfra og ikke på sociale medier.

 

 

 

Dobbeltmedlem
pr. år
kr.350
Autisme- og Aspergerforeningen og Autismeforeningen (Tidl. Landsforeningen Autisme)
Medlemsskab af Autisme- og Aspergerforeningen og Autismeforeningen (Tidl. Landsforeningen Autisme)
Du har en diagnose på spektret eller anser dig selv for at være på autismespektret og ønsker medlemsskab af begge foreninger:
Fuldgyldigt medlemsskab af Autisme- og Aspergerforeningen
Fuldgyldigt medlemsskab af Autismeforeningen (Tidl. Landsforeningen Autisme)
Autisme- og Aspergerforeningen aktiviteter (nogle har deltagerbetaling)
Medlemsfordele
Nyhedsmails
Gratis adgang til almindelige mødeaftener i mødesteder
Stemmeret på foreningens generalforsamling
Taleret på foreningens generalforsamling
Viderestilles til Autismeforeningens (tidl Landsforeningen Autismes) hjemmeside for indmeldelses og registrering
Ikke adgang til egen medlemsprofil i vores medlemssystem
Bliv medlem her - VÆLG MEDLEMSTYPE BRUGER
Støttemedlem
pr. år
kr.200
Autisme- og Aspergerforeningen
Støttemedlemsskab af Autisme- og Aspergerforeningen
Du er pårørende, fagperson eller andet, der blot ønsker at støtte sagen:
Støttemmedlemsskab af Autisme- og Aspergerforeningen
Nyhedsmails
Gratis adgang til almindelige mødeaftener i mødesteder
Taleret på foreningens generalforsamling
Bliv Støttemedlem her

 

 

Klik her og download vores foldere


Udmeldelse:

For enkeltmedlemmer af Autisme- og Aspergerforeningen:

Du kan selv foretage udmeldelse via medlemsportalen:

https://aspergerforeningen.foreninglet.dk/memberportal/login

Bemærk der sker ikke tilbagebetaling i bindingsperiode.

 

For dobbeltmedlemsskaber af Autisme- og Aspergerforeningen samt Autismeforeningen (Tidl. Landsforeningen Autisme):

Som dobbeltmedlem bliver dit medlemsskab registreret i Autismeforeningen (Tidl. Landsforeningen Autisme) og det medlemsnummer du modtager fra Autismeforeningen (Tidl. Landsforeningen Autisme)

Varetager al medlemsregistrering af dobbeltmedlemmer  i Autisme- og Asperforeningen.

Udmeldelse fra foreningen, hvis du er dobbeltmedlem,  kun ske ved skriftelig henvender  til Landsforeningen Autisme på kontor@autismeforening.dk

Betingelser fremgår ved tilmelding via deres hjemmeside.

Sådan finder du dit medlemsnummer: 

Enkeltmedlem af Autisme- og Aspergerforeningen:

Du har ved indmeldelse modtaget mail med dit medlemsnummer.
Du kan redigere dine informationer samt se dit medlemsnummer  via medlemsportalen:

https://aspergerforeningen.foreninglet.dk/memberportal/login


Dobbeltmedlemsskab af Autisme- og Aspergerforeningen samt Autismeforeningen (Tidl. Landsforeningen Autisme):

Vi beklager forvirringen omkring foreningensnavnene, der er opstået efter Autismeforeningen (Tidl. Landsforeningen Autisme) skiftede navn 14/2 2023

Som dobbeltmedlem bliver dit medlemsskab registreret i Autismeforeningen (Tidl. Landsforeningen Autisme) og det medlemsnummer du modtager fra Autismeforeningen (Tidl. Landsforeningen Autisme)

er også dit medlemsnummer i Autisme- og Asperforeningen.

Du kan du få oplyst dit medlemsnummer her:

Medlemsnummer fremgår af bagsiden af Autismebladet eller kan oplyses af Landsforeningen Autisme på kontor@autismeforening.dk


Hvis du mangler medlemsnummer til et arrangement eller lign og er i tvivl om det ovenstående, så kontakt info@aspergerforeningen.dk

 

Fra vores vedtægter:

§3 Medlemmer og kontingent

Stk. 1: Foreningens målgruppe er voksne autister/aspergere inklusiv autistiske voksne som har børn.
Stk. 2: For at blive medlem skal man være mindst 18 år og have en diagnose indenfor autismespektret eller selv vurdere, man er autist/asperger.
Stk. 3: Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive støttemedlem. Institutioner, virksomheder m.m., opkræves et støttekontingent. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen arbejder hele tiden på at sikre medlemsfordel for vores medlemmer. Læs mere her

 

Samarbejdsaftalen mellem Autisme- og Aspergerforeningen og Landsforeningen Autisme

Læs samarbejdsaftalen mellem Autisme- og Aspergerforeningen og Landsforeningen Autisme:

 Samarbejdsaftalen-med-LA.