Dobbeltmedlem
pr. år
kr.350
Autisme- og Aspergerforeningen og Landsforeningen Autisme
Medlemsskab af Autisme- og Aspergerforeningen og Landsforeningen Autisme
Du har en diagnose på spektret eller anser dig selv for at være på autismespektret og ønsker medlemsskab af begge foreninger:
Fuldgyldigt medlemsskab af Autisme- og Aspergerforeningen
Fuldgyldigt medlemsskab af Landsforeningen Autisme
Autisme- og Aspergerforeningen aktiviteter (nogle har deltagerbetaling)
Medlemsfordele
Nyhedsmails
Gratis adgang til almindelige mødeaftener i mødesteder
Stemmeret på foreningens generalforsamling
Taleret på foreningens generalforsamling
Bliv medlem her - VÆLG MEDLEMSTYPE BRUGER
Støttemedlem
pr. år
kr.200
Autisme- og Aspergerforeningen
Støttemedlemsskab af Autisme- og Aspergerforeningen
Du er pårørende, fagperson eller andet, der blot ønsker at støtte sagen:
Støttemmedlemsskab af Autisme- og Aspergerforeningen
Nyhedsmails
Gratis adgang til almindelige mødeaftener i mødesteder
Taleret på foreningens generalforsamling
Bliv Støttemedlem herSådan finder du dit medlemsnummer: 

Enkeltmedlem af Autisme- og Aspergerforeningen:

Du har ved indmeldelse modtaget mail med dit medlemsnummer.
Du kan redigere dine informationer samt se dit medlemsnummer  via medlemsportalen:

https://aspergerforeningen.foreninglet.dk/memberportal/login


Dobbeltmedlemsskab af Autisme- og Aspergerforeningen samt Landsforeningen Autisme:

Som dobbeltmedlem bliver dit medlemsskab registreret i Landsforeningen Autisme og det medlemsnummer du modtager fra Landsforeningen er også dit medlemsnummer i Autisme- og Asperforeningen.

Du kan du få oplyst dit medlemsnummer her:

Medlemsnummer fremgår af bagsiden af Autismebladet eller kan oplyses af Landsforeningen Autisme på kontor@autismeforening.dk


Hvis du mangler medlemsnummer til et arrangement eller lign og er i tvivl om det ovenstående, så kontakt info@aspergerforeningen.dk

 

Fra vores vedtægter:

§3 Medlemmer og kontingent

Stk. 1: Foreningens målgruppe er voksne autister/aspergere inklusiv autistiske voksne som har børn.
Stk. 2: For at blive medlem skal man være mindst 18 år og have en diagnose indenfor autismespektret eller selv vurdere, man er autist/asperger.
Stk. 3: Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive støttemedlem. Institutioner, virksomheder m.m., opkræves et støttekontingent. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen arbejder hele tiden på at sikre medlemsfordel for vores medlemmer. Læs mere her

 

Samarbejdsaftalen mellem Autisme- og Aspergerforeningen og Landsforeningen Autisme

Læs samarbejdsaftalen mellem Autisme- og Aspergerforeningen og Landsforeningen Autisme:

 Samarbejdsaftalen-med-LA.