AAF logo
Den 21. januar 2023 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Autisme- og Aspergerforeningen. Der var mulighed for fysisk fremmøde og online-deltagelse.
Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med tre forslag til afstemning:

Forkortelse af foreningens navn fra Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne til Autisme- og Aspergerforeningen. Begrundelsen for forslaget var, at det oprindelige navn dels var meget langt og upraktisk og dels at navnet var aldersdiskriminerende, hvilket udelukker foreningen fra at søge midler fra forskellige puljer.
Forslaget blev vedtaget med 24 stemmer for og 1 blank.

Ændring af foreningens vedtægter, så det fremover er muligt at være medlem af foreningen uanset alder. Baggrunden for at denne ændring var, at foreningen er udelukket fra fx at søge ULHAN-midler (frie driftsmidler), så længe der er visse aldersgrupper, der ikke kan blive medlem af foreningen. Muligheden for at søge flere puljer og fonde vil betyde, at foreningen kan iværksætte flere aktiviteter og gøre den autentiske autistiske stemme endnu mere synlig til gavn for alle autister.
Forslaget blev vedtaget med 24 stemmer for og 1 blank.

Godkendelse af revideret regnskab for 2021. I forbindelse med revisors gennemgang af regnskabet for 2021 blev der fundet nogle poster, der skulle konteres anderledes samt en større gæld til Århus og Københavns kommune, hvilket gjorde det nødvendigt at revidere regnskabet og få det godkendt endnu en gang. Regnskabet blev godkendt med 23 stemmer for og 1 blank.

Bestyrelsen takker for en god og konstruktiv debat og ser frem til den ordinære generalforsamling i løbet af foråret.

Du kan læse referat m.v. her