Autisme- og Aspergerforeningen - Autisternes egen forening

Mødestedsmanualen er et “værktøj”, som bestyrelsen besluttede at lave og offentliggøre i starten af 2022. Det skal være en guide til arbejdet som tovholder i Autisme- og Aspergerforeningen. Den kan være en guide eller en rettesnor for tovholdere eller kommende tovholder, for at skabe forudsigelighed om opgaven i vores populære mødesteder.

På generalforsamling i april 2022 fik bestyrelsen en opgave stillet af generalforsamlingen, hvor vi skulle revidere vores mødestedsmanual. Der blev nedsat en arbejdsgruppe af bestyrelsesmedlemmer og tovholdere og vi har på online møder gennemgået indholdet. Der er tilføjet og redigeret i de forskellige afsnit.
Da arbejdsgruppen faktisk blev færdige omkring jul, så er den nye mødestedsmanual uploadet til hjemmesiden allerede.
Du kan downloade den her.

Vi takker de frivillige i arbejdsgruppen for for kvalificeret indspark, sparring og ikke mindst lysten til at få opdateret manualen.

Autisme- og Aspergerforeningen har søgt og fået midler til at kunne afholde et tovholderkursus, som skal bruges på at få uddannet flere tovholdere og få oprettet flere mødesteder, så vi forhåbentlig kan komme ud i alle hjørner af det danske land.
I løbet af de kommende par måneder vil der blive meldt mere ud omkring, hvordan man kan komme med på et dagskursus, med fuld forplejning. Kurset er også for nuværende tovholdere.

Facebookgruppe for mødested København

Vi har også oprettet en ny mødesteds-facebookgruppe for ‘mødested København’. Her ønsker vi at kunne rekruttere 2 nye tovholdere.
Link til den nye mødestedsgruppe:

https://www.facebook.com/groups/2409372975883001/?ref=share

Nye mødestedsgrupper

Vi har ligeledes valgt at oprette nye mødestedsgrupper for Esbjerg og Omegn, Sønderborg og omegn samt Slagelse og omegn. Det er for at samle lokale brugere i et netværk og se om der kan findes tovholdere til at opstarte et nyt mødested i disse områder.  Det kræver tålmodighed og vi håber i vil dele disse grupper indbyrdes i netværk, så vi sammen kan styrke de lokale indsatser. Og give endnu flere mulighed for at mødes med ligesindede i mødesteder lokalt.

Folder om vores mødesteder