Åbent brev til hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme

Bestyrelsen for Autisme- og Aspergerforeningen har i dag fået aktindsigt i den indsigelse Landsforeningen Autismes advokat har sendt til Patent- og Varemærkestyrelsen den 9. januar 2023. 

Vi vil opfordre Hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme til at offentliggøre denne indsigelse, der er skrevet af Landsforeningen Autismes advokat. Vi antager, at hovedbestyrelsen er bekendt med og har godkendt indholdet af denne indsigelse og derfor, ligesom os, ønsker åbenhed, ordentlighed og ærlighed i denne sag. 

Vi mener, ordlyden i denne indsigelse er væsentlig for beslutningsgrundlaget for repræsentanterne til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 14. februar 2023. 

Bestyrelsen for Autisme- og Aspergerforeningen kan fuldt ud samtykke til en offentliggørelse af denne indsigelse og finder ikke, at der er fortrolige oplysninger, der skal hemmeligholdes for hverken medlemmer eller repræsentanter. 

Autisme- og Aspergerforeningen ønsker at repræsentantskabet kan stemme til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde på et informeret grundlag.  

 

Med ønsket om en mere ligeværdig dialog og transparens  

Bestyrelsen for Autisme- og Aspergerforeningen.  

Download det åbne brev her