Autisme- og Aspergerforeningen - Autisternes egen forening

Præcisering 3. juli 2023:

På baggrund af henvendelse er bestyrelsen blevet opmærksom på, at der er tvivl om, hvordan dele af denne udtalelse skal forstås. Specifik er der sat spørgsmålstegn ved forståelsen af sætningen: “Det er overvældende for en lille bestyrelse at opleve at blive tordnet imod af to advokater, et sekretariat, en hovedbestyrelse og størstedelen af landsforeningens kredse”.

Ordet “tordnet” henviser i denne sammenhæng til mængden af henvendelser og den hastighed disse kom efter hinanden. Dette er ikke en henvisning til måden henvendelser foregik på. Der er i udtalelsen ikke brugt navne, netop fordi denne ikke skulle kunne opfattes som et personangreb. Udtalelsen er ikke en kritik af enkelte individer og deres handlinger, men en kritik af hele måden, hvorpå situationen blev håndteret. Udtalelsen er skrevet af formanden, men er ikke blot et udtryk for formandens oplevelse, men for en samlet bestyrelses oplevelse. Hele bestyrelsen har læst udtalelsen og bakker fuldstændig op om den og formanden.

/Bestyrelsen  

 

Opdatering 9. marts 2023:

På baggrund af henvendelse fra formand Brian Andersen, vil jeg gerne tydeliggøre, at når jeg skriver ’sekretariatet’ i nedenstående, så er det naturligvis ikke medarbejdere der ikke er en del af ledelsen, jeg har ment eller har haft i tankerne. Jeg vil gerne tage på mine skuldre at jeg har ramt nogen som ikke er en del af den konflikt der er opstået på baggrund af at Landsforeningen Autisme, nu Autismeforeningen, ikke ville indgå i dialog tilbage i august ’22.

Som formand for en forening for autister, er jeg ualmindelig skuffet over den fremgangsmåde Landsforeningen Autisme, nu Autismeforeningen, har valgt at bruge i vores samarbejde.  

Mange penge er spildt, som kunne være brugt langt bedre på den fælles sag vi kæmper hver dag.  

Jeg er overbevist om, at havde tidl. og den nuværende formand valgt at indgå i en ligeværdig dialog, så kunne denne sag været helt og aldeles undgået. Jeg er også ked af, at nuværende formand fulgte rådet fra sin advokat, om ikke at indgå i dialog med os allerede tilbage i december. Denne information om advokatvejledningen kom nuværende formand selv med, ved det dialogmøde Landsforeningen Autisme, nu Autismeforeningen indkaldte til, to dage før deres ekstraordinære repræsentantskabsmøde d.14.2.23. På dette møde stemte navneændring til Autismeforeningen igennem.

Det virker umiddelbart ikke som om, at man fra Landsforeningen Autisme, nu Autismeforeningens side helt har forstået forskellen mellem et figurmærke og et ordmærke jf. varemærkeloven. Denne uvidenhed omkring forskellen, har kostet begge foreninger mange penge.

Det er overvældende for en lille bestyrelse, at opleve at blive tordnet imod af to advokater, et sekretariat, en hovedbestyrelse og størstedelen af landsforeningens kredse. Det føles som at blive kastet for løverne uden varsel, det er dog alligevel sådan det har føltes og været oplevet af os. Derfor har vi som bestyrelse haft behov for advokatbistand.

Mange antagelser og anklager har været kastet imod os på facebook, helt uden faktuelt og informeret grundlag. Vi har intet foretaget, som kan have konsekvenser for Landsforeningen Autisme, nu Autismeforeningen. – at en enkelt advokat mener det, kan vi som lille forening ikke ændre meget på.  

Vores figurmærke beskytter kun lige netop dét grafiske mærke, vi har ansøgt om at få registreret. Det tager intet fra andre, ikke engang muligheden for andre at registrere, eget figurmærke med navnet ’Autismeforeningen’.  Læs nærmere her og her .

Denne strid bliver en langsommelig proces, da Landsforeningen Autisme, nu Autismeforeningens indsigelse kun har bevirket at striden trækkes i langdrag.

Den eneste måde Landsforeningen Autisme, nu Autismeforeningen kan vinde – hvis man altså kan kalde det ”vinde”- denne varemærkestrid på, er at få os til at trække vores ansøgning om vores eget varemærke tilbage.

Selv i forbindelse med forligsdrøftelse, om tilbagetrækning af vores varemærkeregistrering, har det været bemærkelsesværdigt og bekymrende. Det har bl.a. indeholdt at:

  • Man har ønsket at fratage Autisme- og Aspergerforeningen muligheden for at bruge ordet ’autisme’ i et fremtidigt navn
  • Man også har ønsket at fratage os vores pay off (Autisternes Egen Forening).
  • Man har ønsket sig at vores bestyrelse skulle skrive under på, at vi trækker vores varemærkeregistreringsansøgning ved forligsindgåelse.
  • Man har ønsket at Autisme- og Aspergerforeningen, aldrig må gøre indsigelse imod Landsforeningens nuværende og fremtidige varemærkeregistreringer.

Vi skulle, ved forligets indgåelse, lade os underlægge restriktioner om, hvad vi må hedde, helt uden nogen form for økonomisk kompensation i fht til disse restriktioner.

En økonomisk kompensation kunne alene kun komme på tale, hvis vi skiftede navn til et navn der overholdte de restriktioner, som stod beskrevet og som skulle vurderes og godkendes af Landsforeningen Autisme, nu Autismeforeningen.

Forligsudspillene har været ulige og uværdige og jeg kan, som formand godt bekymre mig over, hvordan man i fremtiden vil behandle andre foreninger der har ordet ’Autisme’ i deres foreningsnavn.  

Jeg har spurgt en specialanklager, som til dagligt arbejder indenfor det danske retssystem vedrørende varemærker. Jeg har spurgt om min forståelse af varemærker og forståelse, som jeg har opnået gennem specialiseret rådgivning, var korrekt. Det var den.

Jeg har efterfølgende søgt efter lignende sager ved Patent- og Varemærkestyrelsen. Disse sager har ikke givet medhold til indsiger. Forskellen beror netop i, om det er et figurmærke eller et ordmærke 

Jeg har forgæves forsøgt at tale fornuft ind i denne strid, men det er desværre heller ikke blevet taget alvorligt eller for den sags skyld, som værende valid.  

På baggrund af ovenstående, kan vi som forening ikke indgå Landsforeningen Autisme, nu Autismeforeningens modsvar på vores forligsudspil.

Jeg ønsker og håber på et godt og frugtbart samarbejde med Landsforeningen Autisme, nu Autismeforeningen, i fremtiden. Mit ønske er at stridsøkserne lægges på hyldes og at man fremadrettet vil se os en samarbejdspartner i stedet for en fjende.

Med venlig hilsen

Landsformand

Nina Catalina Michaelsen
Autisme- og Aspergerforeningen

Download formandsudtalelsen som PDF

Eksempler fra lignende sager: