Da Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme,  den 9. januar 2023 gjorde indsigelse mod Autisme- og Aspergerforeningens Figurmærkeansøgning, som blev offentliggjort den 9. november 2022, fik de en frist for at indsende dokumentation indtil den 30. marts 2023.

Den 10. februar modtog Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, et brev via vores advokat, hvor der blev rakt ud med et ønske om en åben dialog og et fremtidig  samarbejde.  Den 28. marts 2023 bad Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, om at få udsat fristen for indsendelse af dokumentation for deres fremlagte påstande og fik forlænget fristen til den 28. maj 2023.

Der ligger intet til hinder for, at Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, indsender den dokumentation, som de gav udtryk for allerede at have på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 14. februar 2023, inden fristens udløb. Læs den dokumentation Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, vedlagde som bilag til indkaldelsen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde på dette link.

Den 30. januar 2023 afviste Patent- og Varemærkestyrelsen påstanden om “ond tro” og udbad sig dokumentation for Autismeforeningens, tidligere Landsforeningen Autisme, resterende påstande. Det er denne dokumentation, der forsat afventes indsendt.

Det undrer os, at en af Autismeforeningens, tidligere Landsforeningen Autisme, advokater den 14. marts 2023 henvendte sig til Patent- og Varemærkestyrelsen for at spørge om der var nyt i sagen, når det er Autismeforeningens, tidligere Landsforeningen Autisme, indsendelse af dokumentation der afventes.

Alle ved hvad uforudsigelighed gør ved autister. Læs mere her

De faktuelle omstændigheder af processen kan for vort vedkommende fuldt ud dokumenteres.