Vores landsformand, Nina Catalina Michaelsen, har i dag været på Christiansborg og har talt med Camilla Fabricius, MF (Soc.dem.), socialordfører, og Sara Emil Baaring, MF (Soc.dem.), handicapordfører og folkeskoleordfører, om, hvordan den nye lov, “Børnene først” påvirker autistiske familier og hvilke konsekvenser den kan få fremadrettet.

Autisme- og Aspergerforeningen havde fået en særlig invitation, på baggrund af den bekymringsskrivelse, vi sendte ud til alle folketingsmedlemmer i slutningen af marts. Nina Catalina Michaelsen havde til mødet et særligt fokus på de rapporter og undersøgelser, der ligger til grund for lovforslaget “Børnene først” og hvorledes autistiske forældre kan komme i klemme på grund af manglende støtte, indsatser, lange ventetider i psykiatrien, fejlslagen inklusion og fagfolk der ikke har nok autismespecifik faglig viden.

Nina udtrykte særligt bekymring for, at nogen af de medspillere, der har været med til at lægge fundamentet for lovforslaget, på deres egne hjemmesider, bidrager til en øget stigmatisering af autisme.

Ydermere udtrykte Nina Catalina Michaelsen stor bekymring over ”Ekspertudvalget på socialområdet – Delrapport 1 – foreløbige anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af socialområdet”, da disse ekspertanbefalinger kan have en yderligere negativ påvirkning på autistiske forældres retssikkerhed og retten til et familieliv.

Mange forældre bliver først udredt efter deres børn har fået stillet en autismediagnose, men bliver ikke tilbudt psykoedukation efterfølgende. Manglen på psykoedukation gør det svære, for senudredte autister, at få selvforståelse og dermed redskaber til at passe på sig selv.

Specialiseret viden er alfaomega for, at mennesker med autisme kan blive mødt på en værdig og ligeværdig måde. Ofte oplever autistiske forældre, at de bliver misforstået og fejltolket af de fagfolk, hvis arbejde det er at hjælpe og støtte. Disse misforståelser og fejltolkninger kan koste dyrt, ikke kun i kroner og øre, men i særdeleshed på det menneskelige plan.

Vi ser ind i en fremtid, hvor de autistiske børn har et lavere funktionsniveau end tidligere generationer, ikke på grund autismen, men grundet belastning.

Giv vores autistiske børn rettidig støtte og rammer, hvor de kan trives og udvikle sig, så næste generation kan sikres at bibeholde deres kompetencer, ressourcer og livsduelighed. 

Vi er, i Autisme- og Aspergerforeningen, taknemmelige for den gæstfrihed og oprigtige interesse som Camilla Fabricius og Sara Emil Baaring viste os ved dagens møde. De var begejstrede og lyttende på vores perspektiv og kvitterede med invitationer til to nye møder, hvor de gerne vil høre mere fra autisternes egen forening.