I sagen om indsigelsen imod vores figurmærke, kan man her se at Autismeforeningen, tidl. Landsforeningen Autisme 9/1 2023 via deres advokat har gjort indsigelse mod vores figurmærke. Det kan derfor dokumenteres nedenfor, at det er en figurmærkesag og IKKE en navnesag, som mange forveksler dette med.

Det er selvfølgeligt lidt komplekst jurasprog og vi har brugt mange timer på at sætte os ind det. Det gør vi, da vi ikke ønsker at bruge foreningens midler på advokater, mere end højest nødvendigt.

 

I Autisme- og Aspergerforeningen har vi valgt ikke at gøre indsigelse imod Autismeforeningens 3 figurmærkeansøgninger. De vil med stor sandsynlighed blive godkendt i den nærmeste fremtid.

Der er tale om Autistforeningen, Autismedanmark og Autisme Foreningen.

 

Figurmærker

“Ved registrering af et figurmærke, f.eks. et logo, opnår man alene retten til den specifikke udformning af det figurmærke, der er blevet registreret.

Man opnår altså ikke eneret til et eventuelt ord/navn, som figurmærket indeholder, men alene til logoets udformning.

Det er generelt lettere at få registreret et figurmærke end et ordmærke”.

Citat: Hulgaard advokater

 

Grunden til, at Autisme- og Aspergerforeningen ikke har gjort indsigelse imod disse ansøgninger er, at de ansøgte figurmærker ikke er forvekslelige med vores figurmærkeansøgning. Ordet Autismeforeningen er generisk og der er flere autismeforeninger i Danmark. Ex. Autisme Ungdom. Foreningen Svært Autisme og Autisme Vesthimmerland. Vi har i Autisme- og Aspergerforeningens bestyrelse beskyttet foreningens logo ved at lave en figurmærkeansøgning,
hvilket ikke har nogen betydning for, hvad Landsforeningen Autisme, nu Autismeforeningen kan have af navn.

Autisme- og Aspergerforeningens figurmærkeansøgning er sat i bero imens Patent- og Varemærkestyrelsen behandler postulatet fra Autismeforeningen, tidligere landsforeningen Autisme, om at vi skulle have beskyttet vores logo i ond tro. Det at Autisme- og Aspergerforeningens figurmærkeansøgning er sat i bero gør, at Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, vil få godkendt og registeret deres figurmærker før Autisme- og Aspergerforeningens figurmærkeansøgning bliver færdigbehandlet.  Det at deres figurmærker bliver godkendt har ingen indvirkning på, hvorvidt Autisme- og Aspergerforeningens figurmærke bliver godkendt og registeret.

Nedenfor kan man se Autisme- og Aspergerforeningens logo sat op mod de logoer Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, har ansøgt og de logoer der er blevet brugt gennem en lang årrække. Dette er for at synliggøre, at der, grundet logoernes forskelligartethed, ikke er forvekslingsrisiko.