Patent- og Varemærkestyrelsen har afgjort, at Autisme- og Aspergerforeningen ikke handlede i ond tro i forbindelse med registreringen af deres figurmærke som varemærke.

Patent- og Varemærkestyrelsen har truffet afgørelse i forhold til Autismeforeningens anklage om, at Autisme- og Aspergerforeningen skulle have handlet i “ond tro”, da vi ansøgte om registrering af vores logo som et figurmærke.

 

Læs hele afgørelsen her:   ÅBN AFGØRELSEN
“I forhold til spørgsmålet om ansøgers kendskab til Autismeforeningens brug af kendetegnet Autisme-foreningen gør ansøger gældende, at det fremgår af Erhvervsstyrelsens Centrale Virksomhedsregister, at Landsforeningen Autisme først skiftede navn til Autismeforeningen den 13. februar 2023, dvs. efter dette varemærkes ansøgningsdato den 7. september 2022.”

 

 

“Endelig gør ansøger opmærksom på, at ordelementet Autismeforeningen er beskrivende for alle de ansøgte ydelser. Det fremgår også af ansøgers brev af 19. september 2023 samt referatet fra general-forsamlingen af 1. marts 2014 (bilag D), at der var et samarbejde mellem de to foreninger, der begge har haft skiftende generiske foreningsnavne.”

 

 

“På baggrund af en helhedsvurdering af sagen, er det vores vurdering, at det ikke på det foreliggende grundlag kan statueres, at ansøger har været i ond tro ved indgivelse af ansøgningen.
Det er vores vurdering, at det ikke er bevist, at ansøger har haft til hensigt at skade tredjemands interesser, på en måde der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller at ansøgningen er indgivet med henblik på at opnå eneret til andre formål end varemærkets funktioner”.

 

 

“Vi har ved vurderingen bl.a. lagt vægt på, at ansøger i en årrække har ageret som en forening inden for autismeområdet, og i 2014 besluttede at inkorporere ”autisme” i navnet på foreningen henset til afskaffelsen af Asperger som diagnose. Derudover har vi også lagt vægt på, at ordelementet i det ansøgt figurmærke udelukkende er beskrivende, da det angiver udbyderen af de ansøgte ydelser, altså en autismeforening, hvilket ifølge ansøgeren også er baggrunden for, at mærket er ansøgt med figurlige særprægede elementer.
På ovenstående baggrund har vi derfor afsluttet behandlingen af bemærkningerne mod ansøgningen.”