Onsdag den 15. november 2023 afholdte Autisme- og Aspergerforeningen møde med Socialdemokratiets Folkeskole- og Handicapordfører, Sara Emil Baaring. Mødet var oprindelig planlagt til at være på Christiansborg, men da vores landsformand, Nina Catalina Michaelsen, pt. er udfordret helbredsmæssigt, blev mødet afholdt online.

Dette skulle ikke stå i vejen for et produktivt møde, hvor vi kom omkring de problemstillinger, vi som forening ser, som nogle af de største lige nu, hvilke tiltag man hurtigt og billigt vil kunne indføre og hvilke nødvendige tiltag som er essentielle for at kunne skabe sunde rammer for autistiske børn i folkeskolen.

Vi præsenterede Sara Emil Baaring for foreningens nye foldere om Autisme, skole og skolemistrivsel, samt de gratis tilgængelige dialogværktøjer vi har udviklet til gavn for undervisere og autistiske mennesker i hele uddannelsessystemet.

Vi ønsker en bred faglig styrke med mange parter repræsenteret, så vi sammen kan hjælpes ad med at skabe rammer, der er sunde og trivselsfremmende for autistiske børn og unge.

Vi ser, som forening, dette som en væsentlig og vigtig opgave, da autistiske børn bliver autistiske voksne. Vi skal sammen sikre, at inklusionen ikke forvolder mere skade end den i forvejen har gjort.

Hele ideen og ideologien bag inklusionstankerne har ikke medvirket til at skabe den fornødne rummelighed eller sunde rammer for autister i folkeskolen. Tvært imod har inklusionen skabt et højt niveau af stigmatisering, gøgeunge-retorik, samt en samfundsmæssig debat om “de der inklusionsbørn”, der koster for mange penge. Sunde rammer kommer ikke uden investeringer i faglig viden, miljø og forberedelsestid til de fagpersoner, der står med børn og unge med autistiske hjerner, der har andre behov end flertallet i folkeskolen og uddannelsesinstitutionerne.