Bestyrelsen får dagligt henvendelser fra frustrerede dobbeltmedlemmer, der er forvirrede over, hvad der skal ske i forbindelse med samarbejdsaftalens opsigelse og som er usikre på, hvad dette betyder for deres medlemskab

Vi er som bestyrelse dybt skuffede og frustrerede over Autismeforeningens fortsatte manglende samarbejdsvilje i denne sag. Autismeforeningen tilbageholder vores medlemsdata for de dobbeltmedlemmer, som Autisme- og Aspergerforeningen har krav på at få indsigt i.

I og med at Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, har stået for medlemshåndteringen, så er det Autismeforeningen, der har al data på dobbeltmedlemmerne.  Vi har flere gange udbedt os vores medlemsdata og bedt om en fyldestgørende liste, hvilket vi tidligere ikke har været fraholdt.

Denne liste skal indeholde oplysninger fra de sidste 12 måneder om både ind- og udmeldelser samt fornyelser af medlemskaber i perioden. Det er ligeledes nødvendigt, at det fremgår, hvilke medlemmer, der har betalt for kontingent de sidste 12 måneder og efterfølgende har meldt sig ud samt informationer om de medlemmer som Autismeforeningen har valgt at udmelde fra begge foreninger, fordi de har henvendt sig og bedt om at opsige deres medlemskab af Autismeforeningen.

Vi er I Autisme- og Aspergerforeningens bestyrelse ikke blevet inddraget i processen og kan se på den mangelfulde medlemsliste, som vi har adgang til, at Autismeforeningen allerede har slettet mange medlemmer. Vi har ingen mulighed for at se, hvornår de slettede medlemmer er ind- og udmeldt, så denne proces føles utryg.

 

Den 16. november 2023 sendte vores landsformand en mail til hele Autismeforeningens hovedbestyrelse

Hovedbestyrelse

1: Man kan ikke ud fra samarbejdsaftalen ophæve den, kun opsige, hvilket I har valgt at gøre.

2: Vi mener ikke at man kan kræve af medlemmerne at tage et valg, ej heller at flytte medlemmerne, hverken til den ene eller anden side, i det årsmedlemsskab de har købt. Det er efter vores opfattelse imod købeloven, at opsige eller ændre i det produkt de har købt.

Vi vil med denne mail, opfordre hovedbestyrelsen til at indgå i en værdig dialog vedr. jeres opsigelse af samarbejdsaftalen.

Der er lovgivning, der ikke er indtænkt og vi ønsker ikke at bryde nogen lovgivninger, pga forhastede beslutninger. Derfor ønsker vi at gøre opmærksom på dette, samt at opdelingen skal foregå ordentlig og i samarbejde til gavn for medlemmerne.

OBS: der er mindst 100 e-mails der ikke virker på medlemslisten af dobbeltmedlemmer, dette har efter aftalen været jeres ansvar og derfor må kontakten til disse, være via anden mulighed end mail.”

 

 

Den 22. november 2023 modtog vi en mail Autismeforeningens hovedbestyrelse, hvor der stod:

Hovedbestyrelsen ønsker at det foregår på den bedst mulige måde og vil derfor gerne tage en dialog med Autisme – og Aspergerforeningen om hvordan vi får gennemført overgangen på den mest smidige måde”.

 

Vi har, som bestyrelse i Autisme- og Aspergerforeningen, erfaret, at man i Autismeforeningens ledelse siger, at man ønsker dialogen, men at det blot er tomme ord. Man kan ikke agere formynderisk, handle egenrådigt og på samme tid sige, at man ønsker at indgå i dialog om, hvordan man får gennemført overgangen på den mest smidige måde. Vi har, som autistisk bestyrelse brug for, at Autismeforeningens handlinger og ord stemmer overens!

 

Den 1. december 2023  Mail til formandskabet i Autismeforeningen

Vi synes ikke, processen er foregået på en ordentlig måde og mener ikke, at de medlemmer, der på nuværende tidspunkt har valgt forening, har gjort det på et oplyst grundlag.  

Autismeforeningen har aldrig været forpligtiget til at kontakte dobbeltmedlemmer udenom Autisme- og Aspergerforeningen. Dette burde være foregået i samarbejde, og derved ville man også have været foruden at skabe så meget forvirring og utryghed hos medlemmerne. 

Jeres nyhedsmail manglende den nødvendige information, som de autistiske medlemmer har behov for. Mailen mangler derudover grundlæggende information, samt en forklaring på hvad man samtykker til. Vi mener, at denne mail/formular er så mangelfuld, at I som afsender bør trække denne tilbage med en beklagelse overfor de mange medlemmer, som er blevet stressede, forvirrede og kede af den utryghed jeres mail skabte”.

Forud for dialog forventer vi at få tilsende de oplysninger som vi har udbedt os flere gange og som vores advokat også udbad sig 21.11.2023

Vi vil forholde os til jeres løsningsforslag, når vi har ligeværdig indsigt i medlemsdataen. Derefter kan vi komme nærmere ind på, hvornår et sådant møde kan afholdes.

Dette møde ser vi frem til, så processen kan foregå på en ordentlig, ligeværdig og transparent måde, til gavn for bestyrelserne og især medlemmerne”

Vi har endnu ikke modtaget den data, som vi har udbedt os mange gange efterhånden og kan derfor godt sættes os ind i den utryghed og usikkerhed, som mange medlemmer har givet udtryk for.