Den ordinære generalforsamling udsættes til d. 10. juni 2023

Bestyrelsen har besluttet at udsætte generalforsamling 4 uger i forhold til, hvornår den senest skulle have været afholdt jf. vedtægterne. Begrundelsen herfor beror i, at foreningen har en varemærkesag kørende i Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, har gjort indsigelse imod vores grafiske figurmærke. Læs mere om forløbet her.

Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, har i deres indsigelse pr. 9. januar 2023 gjort en række påstande gældende, som Patent- og Varemærkestyrelsen har udbedt sig dokumentation på. Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, havde i første omgang frist for indsendelse, den 30. marts 2023, men har, få dage inden fristens udløb, bedt om udsættelse for indsendelsen af deres dokumentation. Den nye frist Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, nu har er små 2 uger efter fristen for afholdelse af vores ordinære generalforsamling.

Vi afholdt ekstra ordinær generalforsamling den 21. januar 2023 fuldstændig uvidende om, at Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, på daværende tidspunkt havde gjort indsigelse på vores figurmærke. Havde vi som bestyrelse vidst, hvad tiden efter vores ekstraordinære generalforsamling havde bragt, havde vi haft mulighed for at igangsætte ekstra tiltag for at beskytte vores forening.

Vi ønsker ikke at udsætte foreningen for at blive underløbet endnu en gang, så derfor har bestyrelsen besluttet, at vi venter med vores ordinære generalforsamling til efter Autismeforeningens, tidligere Landsforeningen Autisme, frist for indsendelse af dokumentation for deres påstande i forhold til varemærkesagen.

Udsættelsen er et tiltag for at reducere udgifterne i forhold varemærkesagen og en sikring af, at generalforsamlingen er så velinformeret som muligt. Bestyrelsen mener, at det er essentielt at vurdere på deres dokumentation, inden afholdelsen af ordinær generalforsamling, så generalforsamlingen kan tage beslutninger på et oplyst grundlag.

Skulle det vise sig, at Autismeforeningen, tidligere Landsforeningen Autisme, ikke har indsendt deres dokumentation senest 28 maj 2023, så må bestyrelsen antage, at dokumentation, af deres påståede brugsret, ikke forefindes.

Nærmere information om den ordinære generalforsamling vil blive udsendt i forbindelse med indkaldelsen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Autisme- og Aspergerforeningen

https://autisme-asperger.dk

Download denne nyhed som PDF

Autisme- og Aspergerforeningen - Autisternes egen forening