pressemeddelelse

Pressemeddelelse

I dag, den 6. februar 2023, har Landsforeningen Autisme indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 14. februar 2023, altså et akut repræsentantskabsmøde med 8 dages varsel. Landsforeningen Autisme ønsker på dette møde at ændre foreningens navn i deres vedtægter til Autismeforeningen. Dette på trods af, at der på de sidste to repræsentantskabsmøder er blevet stemt nej til både ændring af logo og tilføjelse af Autismeforeningen til navnet Landsforeningen Autisme. Vi mener ikke, at man kan påkalde sig at have vundet hævd på et navn, når man på repræsentantskabsmødet i 2022 forkastede navneændring/navnetilføjelse ved en demokratisk afstemning.  

Den 7. september 2022 ansøgte Autisme- og Aspergerforeningen om varemærkebeskyttelse af vores nye logo og den del af vores navn, der er samstemmende med det nye diagnosesystem ICD-11.  

Den 1. november 2022 kontaktede Landsformanden for Autisme- og Aspergerforeningen, Nina Catalina F. Michaelsen, formanden for Landsforeningen Autisme, Brian Andersen, og informerede ham om, at varemærkeregisteringen på vores logo med en del af vores foreningsnavn var gået igennem.   

Vi er kede af, at Landsforeningen Autisme endnu en gang viser manglende vilje til at gå i dialog med Autisme- og Aspergerforeningen, hvilket atter fjerner energi, fokus, økonomi og frivillige kræfter fra autismesagen.  

Bestyrelsen for Autisme- og Aspergerforeningen har gentagende gange gjort indsigelser mod Landsforeningen Autismes forsøg på at overtage det navn vores forening har haft i en årrække og som indgår i det varemærkeregistrerede logo 

Vi kunne have ønsket, at hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme havde ønsket at gå i dialog med os som samarbejdende forening. Vi er bekymrede over, at man trods en juridisk bindende samarbejdsaftale, tager juridiske foranstaltninger fremfor at gå i dialog. Dette besværliggør et frugtbart samarbejde fremover.  

Vi i bestyrelsen for Autisme- og Aspergerforeningen føler, at vi fylder frugtbar muld ned i grøften mellem vores foreninger, mens hovedbestyrelsen står og graver grøften bredere.  

Det havde gavnet vores ellers gode samarbejde til fordel for autismesagen, hvis Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse havde lyttet til vores indsigelser og gentagne protester mod forslaget om navneændringen og senere som navnetilføjelse op mod repræsentantskabsmødet i 2022.  Dette er ableisme i sin reneste form, da man i Landsforeningen Autisme ikke har taget Autisme- og Aspergerforeningens protester seriøst.  

Landsforeningen Autisme udfordrer samarbejdet ved at gøre krav på vores logo og viser manglende respekt og anerkendelse overfor det store frivillige arbejde, autisterne selv gør for at fremme autismesagen og forbedre vilkårene for alle autister.  

 

Med venlig hilsen og et ønske om en mere ligeværdig dialog  

Bestyrelsen i Autisme- og Aspergerforeningen  

 Download pressemeddelelse

#ableisme

 

Man kan på dette link læse de forskellige dokumenter i indsigelsen fra Landsforeningen autisme, samt deres argumentation for indsigelse hos patent og varemærkestyrelsen (man kan folde listen med dokumenter ud, ved at trykke på den lille pil ude til højre).
En varemærkeregistrering af logo gælder hele logoet. Et logo består af bomærke (grafik) inkl navnetrækket.

Link til bilag udsendt august 2022 med Hovedbestyrelsens forslag om foreningsforandringer i Landsforeningen autisme